Angående män som tror att de har rätt till sex

Läs vad RealStars volontären Cecilia har att säga om män som köper sex. 

Vi får aldrig låta samtalet om sexköp och prostitution styras och definieras av män(niskor) som tycker att det är en män(sklig) rättighet att få ha sex och att denna “rättighet” är viktigare än att skydda utsatta människor, att förhindra exploatering och att verka för en strukturell frigörelse för kvinnor. Mäns efterfrågan på sex är inte ett argument för deras rätt att köpa sex. Någonsin. I synnerhet inte när studier visar att 9 av 10 kvinnor i prostitution skulle vilja ta sig ur, om de kunde. I synnerhet inte när många inte kan ta sig ur prostitution på grund av social och ekonomisk utsatthet, hemlöshet, trauman, mental ohälsa eller hot och rädsla för våld – situationer som definitivt inte är grundförutsättningar för frivillighet. I synnerhet inte när studier visar på en koppling mellan legalisering av sexköp och ökad sextrafficking. I synnerhet inte när själva handlingen att köpa sex signalerar en objektifierande syn på den som säljer sex (du har i de allra flesta fallen inte sex med en människa som vill, du har sex med en människa som behöver pengarna) vilket innebär ett stort hot mot deras säkerhet. “Att arbeta i en laglig bordell är varken särskilt farligt eller hälsovådligt” skrev Peter Singer, professor i praktisk etik, i Helsingborgs Dagblad den 23 november, och jag skulle verkligen vilja att han och alla som tänker som han gör läste kvinnors vittnesmål om hur det ser ut i vissa lagliga bordeller i Tyskland, där kvinnor svimmar av utmattning för att de måste ta emot så många sexköpare på en dag, och bordellerna “erbjuder” tjänster som är rent hälsovådliga för kvinnorna. Vidare skulle jag vilja att alla med detta argument tar till sig av det faktum att i Tyskland har närmare 70 kvinnor i prostitution mördats sedan 2002, då sexköp legaliserades. I Sverige har inte ett mord på en kvinna som säljer sex där förövaren har varit hallick eller sexköpare förekommit sedan sexköpslagen trädde i kraft. Inte farligt? Det finns tillräckligt med vittnesmål och uttalanden, också från sexköpare, för att kunna göra en klar koppling mellan sexköp och kvinnohat och viljan att förnedra kvinnor. Att skydda kvinnor från att utsättas för det är så långt mycket viktigare än privilegierade individers “fria val” och mäns “rätt” att köpa sex.

För ett tag sedan läste jag ett utdrag ur ett samtal mellan polisens prostitutionsgrupp och en kvinna i prostitution, där hon sade: “Det som sårar mig mest är att de flesta av de män som jag träffar faktiskt verkar tro att jag älskar det jag gör”. Det är ord ingen får ignorera. Det är ord ingen får låta bli att ta till sig.

“Individens frihet” är inte viktigare än många människors trygghet och liv samt den strukturella frigörelsen för i synnerhet kvinnor som lever i utsatthet och riskerar exploatering. “Frivillighetsargumentet” är irrelevant när kvinnorna i de allra flesta fallen lever under omständigheter som gör ett frivilligt val omöjligt. För den som tar upp skillnaden mellan sexindustrin och människohandel finns för övrigt studier som visar att människohandel för sexuella ändamål ökar med en legalisering av sexköp.

Det här är ingen teoretisk fråga; det är en fråga om människor av kött och blod vars trygghet både på kort och lång sikt vi bör prioritera. Det handlar inte om sexualmoraliserande. Det handlar om medmänsklighet och att prioritera och skydda de mest utsatta, liksom att verka för en värld där en objektifierande syn på kvinnor inte får legitimitet. Det handlar om kvinnors smärta och underordning. Det handlar om att inte springa ärenden åt de män som vill utnyttja och skada kvinnor. Det är aldrig de som befinner sig i prostitution som ska kriminaliseras, stigmatiseras eller skuldbeläggas. Lägg allt fokus och all skuld där den hör hemma: hos sexköparna. De, vars efterfrågan inte ska legitimeras. De, som alltid bör vara kriminella och fördömas.

Be Sociable, Share!