Om RealStars

[mwm-aal-display]

RealStars är en ideell organisation som grundades 2010 med syfte att verka för en bättre värld fri från sextrafficking.

RealStars arbetar både nationellt och inom EU genom kampanjer och opinionsbildning och där budskapet – Fair Sex- uttrycks i både design, konst och mode.

    • RealStars står för att alla människor är lika mycket värda och alla har rätt till frihet.
    • RealStars tar ställning för Fair Sex- sex på lika villkor och respekt, utan våld eller tvång ska gälla alla
    • RealStars nästa steg är att lansera produkter för Fair Sex genom att ingå samarbeten med andra varumärken och kedjor.  Under 2013 har vi samarbete med Marknadscheferna, Caroline af Ugglas  för att engagera företag, Business Against Trafficking. Caroline af Ugglas tavla säljs till förmån för arbetet mot trafficking. Denna del kommer att utökas där konsumenter kan bidra till Fair Sex och frihet. Ett första mönster för strumpbyxor har designats av Johanna Brag och har under 2011 ställts ut på Röhsskas butik och Showroom. Vi söker samarbetspartners inför lansering och produktion.

Victor Hugo lär ha sagt att nästan ingenting kan stoppa en idé vars tid har kommit. Låt oss berätta varför Fair Sex tid är nu.

Mission

Målet är att göra skillnad genom att vara en positiv kraft och bidra till en bättre värld och ett Europa fri från sextrafficking. RealStars inpireras av den så kallade svenska modellen som innebär att myndigheter motverkar efterfrågan och där sexköpslagen är ett viktigt verktyg för att främja jämställdhet.

För att illustrera RealStars arbete har vi tagit fram en modell som visar traffickingkedjan; rekrytering, transport och exploatering. Mycket fokus ligger på de två första faserna och alltför få aktörer jobbar för att stoppa det där det verkligen sker – i exploateringen. Att minska efterfrågan och att låta sexköparen ta ansvar för sina handlingar är det sätt som vi anser att man ska angripa problemet på och som vi aktivt jobbar för. Prostitution leder till ökad trafficking. Om köparen kriminaliseras begränsas även efterfrågan på ett naturligt sätt, vilket blir ett effektivt sätt att förebygga trafficking och skydda offren. Fair Sex ska gälla alla.

Samarbete med företag

Genom stöd, tid och rådgivning från företag och organisationer utvecklas RealStars. Särskilt stort tack till And now for, A-ramar, Arkitektkopia, Bloggbyrån, BRAGdesignhouse, DamnGoodAgency,  Elanders, Fotograf Anna Sigvardsson, Göteborgstryckeriet, Hey it´s Enrico Pallazzo, Imaginara, Kreab Gavin Anderson, Lindex, Macforum, Marknadscheferna, MAQS Law Firm Advokatbyrå, Novappeal, Paradigm Strategic Communicatin, Raglady by Tara, Röhsska museet och Världskulturmuseet och Webbverkstan.

Vi har startat satsningen Business Against Trafficking där Maknadscheferna har initierat ett CSR-projekt och där  Caroline af Ugglas som stödjer arbetet med en exklusiv tavla som företag kan köpa för stöd till arbetet mot trafficking i Europa. Företagen  bli RealStarsvänner och förenar företagsamhet med ett samhällsansvar i en högaktuell fråga där också traffickingrisker har ökat genom globaliseringen. Läs mer här.

Om grundarna

RealStars grundare ä Malin Roux och Emmanuel Roux.

Tillsammans har vi erfarenheter från både näringsliv och internationella organisationer såsom Amnesty International och Greenpeace.

Vi vill göra något mycket meningsfullt av det vi har lärt oss i livet.

Resultatet blev RealStars –  en idé som bringar in liv, ljus och framtidstro i en så viktig fråga.

Malin Roux: Samhällsentreprenör, marknadsförare och CSR-konsult.
Har jobbat för organisationer som Amnesty, WWF, Childhood, Röda Korset, Greenpeace och Rättvisemärkt samt starka varumärken i näringslivet.

Emmanuel Roux: Marknadsförare och affärsutvecklare. Har arbetat med strategisk rådgivning för ledande globala varumärken inom digitalmedia.

Styrelse

Torbjörn Johansson
Vanessa Corneliusson
Lotta Johansson
Didier Schreiber
Emmanuel Roux
Malin Roux (ordförande)

Advisory Board
Organisationen har fem advisors med olika kompetenser i en Advisory Borad. Vid behov är de bollplank i olika frågor och projekt som RealStars driver:

Bert-Ola Bergstrand
Sasja Beslik
Fredrik Ganslandt
Ulrika Jonasson-Borggren
Monica Nebelius
Petra Wallenstam

Finansiering
RealStars verksamhet utvecklas idag genom grundarna samt genom företag och personer som stödjer utvecklingen av organisationen.
Under 2012 finansierades projekt av Ungdomsstyrelsen samt Västra Götalandsregionen, ”Ett Europa fritt från trafficking”.
2013 får Realstars fortsatt projektstöd av Ungdomsstyrelsen och stöd från Allmänna Arvsfonden i ett projekt där vi tar fram ett interaktivt läromedel (spel) för gymnasieskolor samt engagerar unga som deltar i olika former av skapande för Fair Sex och mot trafficking.

RealStars ideella förening välkomnar gåvor.
RealStars avser sälja produkter som bidrar till finansiering av den ideella föreningen.
Läs vår Årsberättelse för 2011

Ge en gåva
Bidra till en bättre värld och stöd arbetet för att få slut på sextrafficking i Sverige och Europa
Bankgiro: 754-0578. Märk ”Gåva till RealStars”


Vi som jobbar

Malin Roux Verksamhetsledare, kampanj och samarbeten malin@realstars.eu
Mobil +46 70 747 41 87

Frida Eriksson, Regional Samordnare och Processledare för skolprojekt i Göteborg frida@realstars.eu

Patrik Strömberg, Processledare för projekt på internet patrik@realstars.eu

Alexandra Davidsson, Projektledare Ambassadörsverksamhet Stockholm, alexandra@realstars.eu

Fanny Borg, Processledare för skolor i Stockholm fanny@realstars.eu

Volontärer och ideellt arbete

RealStars utvecklas med hjälp av ideellt arbete & volontärer. Är du intresserad kontakta oss: ottilia@realstars.eu. Tack till alla som hjälper till!

FAQ

1. RealStars – ”Fashion for Fair Sex”

RealStars vision är enkel: alla kan göra en handling mot trafficking. Just nu genom webbkampanjer och bli delaktig i aktiviteter där vi bjuder in till delaktighet bland annat på museer och skolor. Inom en framtid när du köper våra produkter och blir en riktig stjärna som tar ställning för Fair Sex och bidrar till att ta aktiv del av och finansiera våra kampanjer mot trafficking.

Alla människor är lika mycket värda och alla har vi rätt till frihet. Självklart, tycker du. Ändå utnyttjas många, främst kvinnor och barn idag inom trafficking för prostitution. RealStars tar ställning för Fair Sex. Med Fair Sex menar vi att sex skall ske på lika villkor och med ömsesidighet och respekt. I övrigt har vi inga andra åsikter om sex i sig.

Genom RealStars modell kan alla bidra och kunder blir förändringsagenter som bekämpar sexuell människohandel inom EU istället för att vara helt beroende av donationer.

Victor Hugo lär ha sagt att nästan ingenting kan stoppa en idé vars tid har kommit. Låt oss berätta varför Fair Sex tid är nu.

2. Mission?

RealStars mål är kanalisera en stor opinion för att sätta frågor kring sex trafficking och frihet högre på dagordningen i EU och tillsammans skapa positiva förändringar för såväl kvinnor som män.

3. Våra agenda för ett slut på trafficking?

Pragmatisk forskning visar att sex trafficking förekommer som mest där det finns folk som vill köpa sex från prostituerade. Exploateringen fortsätter att växa eftersom den är väldigt lönsam och risken för att åka fast är alldeles för låg.

RealStars vill se konkreta förändringar som drastiskt bidrar till att minska sex trafficking och bidrar till ett bättre samhälle för alla. Vår agenda är därför att pusha för åtgärder som stör efterfrågan eftersom prostitution driver sex trafficking samt att de skyldiga ställs till svars för den sexuella exploateringen. Detta kommer också att undergräva lönsamheten av sex trafficking.

4. Hur du bidrar till frihet och Fair Sex?

I kampanjer på webben och på publika platser där kampanjen syns för en bred allmänhet. Genom olika samarbeten med olika partners blir vi en starkare röst. Vi planerar för försäljning av profilprodukter till förmån för arbetet mot trafficking där konsumenter också kan vara med och påverka genom kampanjkort. Korten hamnar där de gör som mest nytta: hos EU-politiker och andra relevanta beslutsfattare. Under 2013 inleder vi ett samarbete med Caroline af Ugglas och Marknadscheferna för att även involvera företag i arbetet mot trafficking.

Vi ska tillsammans visa att det finns en stark opinion i frågan och RealStars erbjuder ett nytt och roligare sätt att göra det på.

Att vara många som tar ställning på ett enkelt och konkret sätt är vad som behövs för att ta sig an stora utmaningar och komma i mål.

5. Hur alla kan delta?

Alla handlingar – stora som små – kan göra skillnad. Därför vill vi självklart att så många som möjligt skall ställa sig bakom Fair Sex. Därför kan du delta på webben och på andra sätt delta i våra kampanjer för att minska efterfrågan och motverka människohandel.

6. Vår inspiration?

RealStars har sina rötter i Sverige. Vi är starkt präglade av ett humanistiskt synsätt och vår strävan att förbättra samhället.

Vi ser positivt på den svenska sexköplagen, som nu funnits i över 10 år, eftersom den visat sig angripa både efterfrågan och lönsamheten. Och därför att lagen visar en strävan att ta vårt samhälle framåt. Vi driver kampanjer för att andra länder följer det svenska exemplet. För sex utan respekt och genom våld eller tvång är inte värdigt någon människa i någon nation.

7. Finansiering: vart går pengarna?

Gåvor och stöd går till förebyggande insatser för att motarbeta människohandel och med fokus på efterfrågan. Vi driver på utvecklingen för att fler insatser och samhällsaktörer ska involvera i förebyggande arbete där mer resurser, bättre samarbete och lagskärpningar på EU-nivå behövs. Vi som jobbar på RealStars verkar för transparens. Via webben informerar vi om hur verksamheten sköts.

8. Vår första design och varför strumpbyxor?

De flesta av oss upplever strumpbyxor och leggings som riktiga modeplagg. Det sägs att essensen av dessa plagg handlar om förförelse. Därför tyckte vi det var spännande att använda dem som ”bärare” för Fair Sex och frihet.

Vi är också övertygade om att vi med hjälp av ett modevarumärke kan nå ut till så många människor som möjligt. Då kan vi på ett enkelt sätt ge våra kunder och alla andra möjlighet att säga sin mening och göra skillnad tillsammans med oss.

En första design och mönster har tagits fram för Realstars kollektion av tights och leggings. De är designade av Johanna Brag, en ung och lovande svensk designer.

Mer om Johanna Brag hittar du här