4th global report: gatubarn och prostitution som överlevnadsmetod

Detta är andra artikeln i en serie om trafficking och prostitution utifrån 4th global report –Prostitution: Exploitation, Persecution, Repression.  Rapporten publiceras av Foundation Scelles som fokuserar på trafficking och prostitution. RealStars volontär Elin Weiss sammanfattar den, här är del 2.

I del 1 av rapportserien sammanfattade jag redovisningen över Sverige. Här talades självfallet om den ”svenska modellen” där sexköparen, och inte offret, kriminaliseras. Rapporten nämnde också utmaningar för Sverige som land där prostitution inte längre är synonymt med gatan utan nu har flyttats inomhus i mer organiserade former. Även annonsering på nätet och anonymiteten som internet och mobiltelefoner innebär försvårar arbetet mot trafficking och sexköp.

Ett flertal underrubriker känns relevanta för det svenska perspektivet och Sveriges kamp mot trafficking och sexköp. Jag tänkte börja med att diskutera vad rapporten säger om titeln på del 2 i serien nämligen ”gatubarn och prostitution som överlevnadsmetod”.

Ofta förknippas gatubarn med de Afrikanska länderna men som del 1 i serien visar är det ett växande problem även i Sverige då den stora flyktingströmmen har lämnat ensamkommande barn sårbara för exploatering så som trafficking eller prostitution. Prostitution kan innebära det enda sättet för dessa barn att få tillgång till mat och husrum.

Avsaknaden av familj eller släkt gör barn otroligt sårbara och lämnar dom utan skydd eller försörjning. Det är då inte förvånande att rapporten nämner att de flesta barn som lever på gatan tvingas prostituera sig för att överleva.

Fattigdom, våld i hemmet, att bli övergiven av sina föräldrar eller att förlora sina föräldrar till sjukdom eller bortgång genom krig, epidemier, naturkatastrofer eller olika konflikter är faktorer som ofta leder till trafficking eller prostitution.

Rapporten lägger även tyngd på den roll som ”sexturismen” har när det gäller att trivialisera sexköp, prostitution och trafficking. Med enkel tillgänglighet och ett snabbt sätt att transportera sig runt om världen ökar ”sexturismen” och enligt The World Tourism Industry är 1 % av turister pedofiler som söker minderåriga.

Två argument används främst av sexköpare som inriktar sig på minderåriga; att sexköparen bidrar till landets och den enskilde personens ekonomi samt hävdandet att barnen i det landet man besöker är annorlunda, mognare, eller vill ha sex vid en yngre ålder.

Rapporten bekräftar hur viktigt det är att uppmärksamma, så som Realstars gör, sexköp i andra länder och när vi reser, hur prostitution har flyttats inomhus och kan annonseras anonymt över nätet och hur dagens moderna samhälle innebär att vi kan resa till andra länder för att begå övergrepp och ägna oss åt “sexturism”.

Här kan du själv läsa rapporten. 

 

Be Sociable, Share!