Sydnytt visar hur hotell tar ställning mot trafficking

Hotellbranschen är särskilt utsatt när det gäller sexköp, nu ska receptionister och annan personal lära sig att upptäcka signalerna. Sydnytt uppmärksammar Hotels Against Trafficking och att flera hotell i Sveriges storstäder har börjat bekämpa trafficking och sexköp. Realstars i samarbete med polis har tagit fram instruktioner för personalen kring vilka tecken de ska leta efter och vad de ska göra vid ett misstänkt sexköp.