Tele2 har svårt att påverka kunden

Tele2 Sveriges uppförandekod bygger på principerna i FNs Global Compact. Företaget anser att det främst kan påverka anställda, samarbetspartners och leverantörer att följa samma principer. Möjligheten att påverka kunderna är däremot begränsade, eftersom en teleoperatör inte ska ta del av innehållet i kundernas kommunikation. Tele2 samarbetar dock med polisen och Interpol genom att blockera trafik till webbsidor som innehåller barnpornografi.