Hotel Flora först som Fair Sex Hotel

Hotel Flora blir första hotellet med ställningstagandet ”This is a Fair Sex Hotel!”
Hotel Flora har utbildat sin personal i hur man ska agera i situationer vid misstänkt trafficking och prostitution. Märkningen syns tydligt i kommunikation ut till gäster och samarbetspartners om att hotellet inte ser mellan fingrarna om brott mot sexköpslagen skulle förekomma på hotellet.
Hotellen tar krafttag mot sexköp

Fria tidningar, 25 juni 2014

Första Fair Sex-märkta hotellet
Metro, 17 juni 2014

Hotel Flora tar täten mot trafficking
Besöksliv, 13 juni 2014

Göteborgshotellet får en Fair Sex-stämpel
GT – Expressen, 11 juni 2014