HAR DITT FÖRETAG TAGIT STÄLLNING MOT SEXKÖP? OM NEJ VARFÖR?

Var femte svensk som köpte sex utomlands gjorde det under en tjänsteresa, enligt forskningsstudien Prostitution i Norden. På internationella kvinnodagen 2017 startar RealStars en långsiktig satsning för att föra in traffickingfrågor på CSR-agendan.

Polis, myndigheter och organisationer kämpar mot sexuell exploatering. Inom näringslivet råder dock fortfarande tystnad hos de stora börsbolagen och internationellt verkande företag vad gäller sexköp och människohandel. Ofta är det samma företag som har hög ambition när det kommer till mänskliga rättigheter, i alla fall enligt allmänt hållna uppförandekoder. De frågor som måste besvaras konkret på svenska bolag är:

• Hur resonerar företaget kring sexköp?

• Vad finns det för interna riktlinjer eller spelregler?

• Utbildas personalen i frågor om sexköp, människohandel även kallat trafficking, både hemma och utomlands?

• Har företaget något specifikt inskrivet i sin uppförandekod kring sexköp och anti-trafficking?

• Har företaget kontraktsklausuler om gemensamt avståndstagande?

Svenska företag kan göra skillnad i en akut människorättslig fråga så bör de ta aktivt avstånd från prostitution. Det effektivaste sättet är att stoppa lönsamheten genom att kapa efterfrågan på sexköp och samtidigt skapa en bättre arbetsmiljö och modernt varumärke.