Hållbart kapital: Artikel om Trafficking av Parul Scharma

Trafficking och tvångsarbete i leverantörskedjan är idag en uppmärksammad social utmaning. En viktig fråga som också uppmärksammas i artikeln gäller anställdas handling som kan ha indirekt eller direkt påverkar på trafficking. Artikeln visar också på behovet av att investerare synar svenska företag för att se hur de hanterar denna typ av risker och säkerställer att de inte kan sammanlänkas med någon av traffickingverksamhetens aktiviteter (ej underlättar verksamheten genom sina tjänster eller att vara arena för handeln). Affärsmän står för en del av efterfrågan på sexuella tjänster och därmed bidrar de till handeln och riskerar även att företaget förknippas med sexköp. Läs hela artikeln här.