Bildspel Toppchef

Toppchef CSR

Hur viktigt är ditt varumärke för dig?

Ditt varumärke bygger på förtroende.
Ett förtroende som kan raseras över en natt.

Men lika lätt som det kan raseras kan det förhindras.


Fler och fler företag inser vikten av en
CSR-policy mot sexköp och sexuell exploatering och rollen de kan spela i kampen för mänskliga rättigheter.