Sexhandel på hotell är ett känt problem. En aktuell kartläggning visar att vart fjärde sexköp i Sverige sker på hotell. Ändå har det varit förvånansvärt tyst om sextrafficking i den svenska besöksnäringen. Läs mer om kartläggningen på svt.se

Att motverka sexhandel på hotell är inte bara en CSR-fråga. Enligt den svenska kopplerilagstiftningen är ett hotell skyldigt att agera om man upptäcker sexköp i de egna lokalerna.

Verktyg för att motverka brott

RealStars förser hotell med effektiva verktyg för att motverka trafficking.
Vi samarbetar med både hotellkedjor och enskilda hotell inom följande områden.

  • • etablera en anti-trafficking-policy för verksamheten
  • • utbilda personalen i hur man upptäcker misstänkt prostitution
  • • ta fram checklistor och rutiner för hur personalen ska agera, och när man t.ex. ska tipsa polisen
  • • kommunicera hotellets ställningstagande i ”Hotels Against Trafficking” dvs att hotellet står för Fair Sex ”This is a Fair Sex Hotel”
  • •Uppföljning och lärande

Sätter hotellet på värdekartan

Extern kommunikation spelar en viktig roll för att stoppa sexhandeln på hotell, eftersom kontakten mellan gäst och hotell i dag inte är lika knuten till hotellreceptionen som den var tidigare.
Hotel kit
Budskapet ”This is a Fair Sex Hotel” förklarar för gästerna att hotellet inte ser mellan fingrarna när det gäller prostitution. Kommunikationen hjälper också hotellet att positionera sig på marknaden och berätta för omvärlden att man tar sitt sociala ansvar.

Hotels Against Trafficking

Både enstaka hotell och större kedjor samarbetar med RealStars för att ta krafttag mot trafficking och prostitution. Först ut var:

Vi hoppas att hela branschen ska gå samman i Hotels Against Trafficking, som vi kallar samarbetet mot trafficking inom hotellbranschen. En nyhet är en utbildningsfilm som tagits fram av Länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med Scandic Hotels som kommer stödja hotellen i det förebyggande arbetet på hotell och i för taxinäringen.

RealStars är väldigt stolta över den positiva respons initiativet har fått så här långt. Men framförallt är vi glada för att allt fler aktörer inom branschen väljer att ta ett allt större samhällsansvar.

Vill du också vara med? Kontakta:

Malin Roux Johansson
Verksamhetsledare, kampanj och samarbeten
Maila: malin@realstars.eu
Ring: +46 70 747 41 87