TEST

VÄSTSVENSK SATSNING PÅ SOCIALT ANSVAR

INNOVATION MOT TRAFFICKING

Kan Göteborgs besöksnäring ta ett socialt ansvar i traffickingfrågor genom en innovationsprocess? Svaret är ja.

Besöksnäringen mot trafficking

Hotels Against Trafficking

Hotels against trafficking

Tillsammans sätter vi stopp för sexhandeln på hotell.

Läs mer om initiativet

Köp Caroline af Ugglas tavla

Köp Carolines tavla till förmån för arbetet mot trafficking

Caroline af Ugglas har tagit fram en tavla i begränsad upplaga.

Köp den nu

PeO Axelsson, grundare Marknadscheferna

Marknadscheferna mot trafficking

Marknadscheferna är Sveriges största nätverk för marknadsansvariga. Målet har varit att göra en stor CSR-satsning i år och skapa ett tydligt och kommersiellt projekt och visa vad även andra företag skulle kunna göra. Och sedan är det ju en skamfläck att vårt civiliserade samhälle fortfarande kan tillåta slaveri.
PeO Axelsson, grundare Marknadscheferna

Läs mer om arbetet

Företag engagerar sig i traffickingfrågor

Från hotell till besöksnäringen 2015

Initiativet Business Against trafficking innebär att företag får stöd och kunskap för att integrera traffickingfrågan i det övergripande CSR-arbetet. 2013 inledde RealStars ett samarbete med Marknadscheferna och Caroline af Ugglas. Sedan dess har det dragits igång flera intressanta initiativ med syfte att öka kunskap och utbyta erfarenheter hur företag kan arbeta mot trafficking. Olika branscher berörs på olika sätt. Under 2015 har vi startat ett förstudie projekt för en traffickingfri besöksnäring. Projektet finansieras av Vinnova, Scandic Hotels är projektpart och Göteborg & Co är stöd i processen.

Europa – Värst i världen

Handeln med människor har ökat under 2000-talet. FN uppskattar att cirka fyra miljoner människor blir traffickerade varje år runt om i världen medan 30 miljoner befinner sig I någon form av slaveri. Många av offren säljs till och inom Europa, den kontinent som har högst antal sexslavar per invånare i världen. Förändringar är möjliga om insatser sker i både så kallade rekryteringsländer och i länder där sexslaveriet sker. Näringslivet kan spela en viktig roll i arbetet för att utrota och stoppa den moderna slavhandeln. Vissa branscher är mer exponerade för inblandning i trafficking och prostitution än andra; t.ex. hotell- och turismnäringen, transportföretag samt företag som möjliggör finansiella transaktioner. Likaså är vissa geografiska områden mer riskutsatta än andra som delar av Asien och Afrika, men även Europa.

Två mål – Kunskap och pengar

Realstars är mycket tacksamma för Marknadscheferna valt att arbeta med oss och stödja organisationen som sitt CSR-projekt för 2013. Kampanjen har två syften. Det ena är att ge kunskap om den här viktiga frågan till Marknadschefernas medlemmar inom näringslivet. Många är inte medvetna om hur problemet ser ut och dess omfattning. Kampanjen visar på möjligheter att engagera företag att vara med och påverka och ställa sig bakom principer för allas lika värde. Ett ytterligare steg är att sprida RealStars budskap i olika marknadskanaler. Det andra målet är att samla in minst 500 000 kr och möjliggöra RealStars informationsarbete och projekt i Europa.

Aktuellt / CSR

Rundaborsmöte samlar Stockholmsbesöksnäring

Igår den 11 maj genomförde RealStars ett rundabordsmöte inom ”Innovation mot trafficking” som finansieras av Vinnova på Scandic Klara i Stockholm. Ett förtiotal representanter från Stockholms besöksnäring deltog och på plats fanns talare från Länsstyrelsen, Polisen i Falun, RealStars, Svensk Destinationsutveckling och Scandic.

Pilotprojektet har genomförts under våren i Västsverige och deltagarna under gårdagen fick ta del av de tankar, idéer, verktyg och den samverkansmodell som vi lagt grunden för i Göteborg.

Precis som i Göteborg visade samtalen på att det finns ett stort behov av denna satsning och det framkommer också vikten av att polisen har resurser för att arbeta med frågan om prostitution och människohandel. Under seminariet lyftes flera intressanta aspekter och frågor bland annat:

”Det är viktigt att ha en policy mot trafficking och prostitution som involverar gästen – för gästen kanske ser mer vad som försiggår än personalen?”.

”Gästperspektivet är viktigt, då många av oss strävar efter att vara hållbara resmål och utbilda gäster att ta ansvar för sitt närområde – men hållbarhet handlar inte bara om miljö – utan även socialt ansvarstagande”.

”Viktigt att jobba gränsöverskridande med andra näringar” Men samverkan kan även ske inom hotell. Det är viktigt att de som arbetar i baren även pratar med dem i receptionen – har du koll på vad som händer i rum 342?”

Läs mer

Tredje rundaborssamtalet i Västsverige

29 april var det dags för Vinnovaprojektets avslutande rundabordssamtal i satsningen för en traffickingfri besöksnäring.

Vi hade förmånen att få besök av Kajsa Wahlberg, rapportör i människohandels
frågor, från Rikspolisstyrelsen som delade med sig av sitt arbete och sina erfarenheter. Mycket uppskattat av alla. ” Det är inte bara polisens arbete, utan det ligger på allas ansvar att bekämpa detta ” var något som poängterades.

Läs mer

Andra rundabordsmöte visar på möjligheter

Den 16 mars var det dags för vårt andra rundabordssamtal. Vi var ett 25-tal organisationer från västsvensk besöksnäring som samlades på Hotel Gothia i Göteborg. Idéer som tagits fram på vårt första rundabordsmöte konkretiserades och vidareutvecklades. 

Läs mer

Innovation mot trafficking – rapport från första rundabordssamtalet

Under februari månad startade Realstars – med stöd av Vinnova – en förstudie för att främja en traffickingfri besöksnäring i Västsverige. Målet är att besöksnäringen och andra viktiga aktörer utvecklar ett socialt ansvar och arbetar förebyggande mot trafficking. Den 20 februari bjöd vi in till

Läs mer

Scandic hotell utbildar sin personal mot prostitution

Scandic hotell har nu bestämt sig för att utbilda hela sin personal i frågor som rör prostitution. Realstars har sedan länge ett etablerat samarbete med hotellkedjan och andra genom projektet Hotels Against Trafficking och tycker att detta är mycket glädjande nyheter.

Läs mer

Tre sätt att stödja vårt CSR-projekt

blomsterkangor_170

Köp en tavla för 3900 kr

Caroline af Ugglas har tagit fram en begränsad upplaga av den här tavlan. Målet är att sälja dessa 200 ex till förmån för arbetet mot trafficking. Tavlan är handsignerad canvas-print och uppspänd på en 3D kilram. Storlek ca 60x60 cm. Beställ tavlan

realstars_logo_thumb

Bli vänföretag för 6 666 kr

Du bidrar och tar ställning i er egen verksamhet genom att ställa er bakom en policy och stödja Real­Stars. Ni presen­teras som vänföretag i RealStars kommu­nikation. Som vänföretag ingår en Caroline af Ugglas-tavla. Bli vänföretag

sigvardsson_170

Mer än vänner?

Ni kan utöka er satsning ge­nom att fördjupa samarbetet. Tillsammans kan vi utveckla samarbetsformer som passar er, t.ex. skräddarsydd kam­panjkommu­nikation, utbild­nings­paket och profil­produkter. Mer om RealStars