Om Real Stars

RealStars är en ideell organisation som verkar för Fair Sex och en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar för ett socialt hållbart samhälle och baserar sitt arbete på FN:s barnkonvention och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. RealStars arbetar inom Sverige och EU genom kampanjer och kunskapsspridning för att påskynda ett förebyggande arbete för att utrota trafficking. Målet är en skärpt lagstiftning liknande den svenska sexköpslagen som är ett effektivt verktyg för att motverka efterfrågan.