Om Fair fucking sex

Fair Fucking Sex är ett manifest och upprop mot sextrafficking. RealStars har bett skapande människor som vi tycker inspirerar till frihet, integritet och samhällsengagemang ge sin bild av sex på lika villkor. Var med i kampen mot trafficking – köp en fair fucking sex t-shirt!

RealStars vill att Fair fucking sex ska vara ett plats att hämta kraft ifrån; att inspireras av. Men också ett verktyg för handling, en plattform där vi genom aktivt ställningstagande kan vara med och skapa förändring.

Tack för att du stöder Realstars i vårt arbete för att utrota sextrafficking i Europa.

Ta ställning för fair sex mot sextrafficking

 

Fair Fucking Sex är ett ideellt projekt som inte hade varit möjligt att genomföra utan hjälp från våra vänner på Kantorp-Weglin, Teeeshit, Nicole Kärnell, Jasmin Storch. Även ett stort tack till våra första medverkande Sibille Attar, Birgitta Stenberg och Kristina Sigunsdotter.

manifest

SEXSLAVERI – EN MÅNGMILJARDINDUSTRI

Trafficking kallas ofta för vår tids slaveri. Med all rätt. Varje år faller fyra miljoner människor offer för trafficking. Det är främst kvinnor och barn som med löften, hot och våld tvingas in i ett liv av sexslaveri.

Det är inte ovanligt att en traffickerad kvinna måste ta emot upp till tio torskar per dygn. Det motsvarar uppemot 4 000 övergrepp om året. Att luras från förfärliga förhållanden till ett annat helvete, där du hålls fången och får utstå psykiskt och fysiskt våld är en kränkning av flera av våra grundläggande mänskliga rättigheter.

Trafficking är en mångmiljardindustri i klass med narkotika och vapensmuggling, och den växer ständigt. Lönsamheten är skyhög (en människokropp kan säljas om och om igen) och risken att åka fast är låg. Bara 0,1% av alla fall leder till rättegång.

EUROPA – VÄRST I VÄRLDEN

Problemet är globalt, men Europa är den del av världen med flest antal sexslavar per invånare. Hur har det blivit så?

I flera Europeiska länder är det tillåtet att köpa sex. I dessa länder är prostitutionen mest utbredd och socialt accepterad. Där återfinns också flest offer för tvångsprostitution och trafficking. Att det är lagligt att köpa sex gör dessa länder till attraktiva marknader för människohandlare och hallickar. Många av de kvinnor och barn som fallit offer för människohandel finns på de tusentals lagliga bordellerna.

Det här gör det inte bara omöjligt för köparen att avgöra om “horan” han köper är offer för trafficking eller inte. Det blir också svårare för polisen att uppdaga fall om människohandel och tvångsprostitution.

TORSKEN STYR MARKNADEN

Precis som alla andra industrier styrs sexmarknaden av efterfrågan. Den enskilt avgörande faktorn till att människohandel kan existera är alltså att det finns sexköpare, alla de som är villiga att betala för att exploatera en annan människa för sexuella ändamål.

Trots att det är torsken som är förutsättningen för att trafficking existerar och fortgår, anses han i flera Europeiska länder inte ha något ansvar i frågan. Hur kan det vara så?

Man har sett att lagstiftning mot sexköp kraftigt minskar efterfrågan. Ändå är det på flera håll i Europa fortfarande lagligt att exploatera en annan människas i sexuella syften. Det här måste få ett slut.

PROSTITUTION OCH TRAFFICKING – OLIKA SAKER?

De flesta är emot trafficking. Men att ta ställning mot prostitution är inte alltid lika självklart. Men kontentan är ändå densamma. Som prostituerad får du i regel utstå förhållanden som i andra fall skulle anses oacceptabla, däribland våldtäkt, hot och misshandel. Att det pågår handel med kroppar är dessutom förutsättningen för att sextrafficking kan existera.

Genom att yrka på Fair Sex och lagstifta mot sexköp kan vi dramatiskt sänka efterfrågan på prostituerade. Och även om det inte innebär att vi kommer till rätta med problemet, kan en minskning på bara 10% innebära att över en halv miljon människor skonas från ett liv i sexslaveri, varje år.