Varför är sexköpslagen bra?

Vi ställde frågan till vice chefsåklagare/kammarchef Thomas Ahlstrand. Som åklagare har han lång erfarenhet att arbeta med frågor där han möter sexköp. Här formulerar han sina reflektioner om sexköpslagen.

1. Det moraliska skälet på individplanet. Att köpa sex är att otillbörligt utnyttja, eller exploatera en annan människas underläge. Ett förövare-offer perspektiv som gäller oavsett förhållanden i det enskilda fallet.

2. Det moraliska skälet på det samhälleliga planet. Att köpa sex är att bidra till ett cementerande av en förtryckande struktur, av individers under-och överordning.

3. Det sociala skälet. Sexköpsförbudet har effektivt minskat prostitution och människohandel i Sverige.

4.  Sexköpsbrottet ger möjlighet för polisen att ingripa och undersöka och spåra och hitta människohandelsligor.

Malin för Realstars

Be Sociable, Share!