Vad gör Realstars?

Realstars verkar för en bättre värld fri från trafficking. Vi arbetar på bred front för att skapa debatt och kanalisera opinion som finns mot sex trafficking.

Vårt budskap är Fair Sex. Det betyder att vi tycker att sex ska ske på lika villkor, utan tvång eller våld, i alla situationer och för alla människor runt om i världen.

Trafficking och prostitution är motsatsen till Fair Sex och måste bekämpas på alla sätt.

Läs mer om Realstars »

Be Sociable, Share!