Det väntar ett andra helvete utanför bordellen

I samband med att tre kidnappningsoffer i USA har lyckats fly skriver Katrin Kielos i Aftonbladet om de miljontals kvinnor och barn som fortfarande sitter inspärrade som sexslavar. De som saknar en röst.

”De frågar ofta kvinnor varför de inte flyr. Ger sig av. Bryter sig ut. Kan dörren verkligen ha varit stängd hela tiden?” skriver Kielos och illustrerar hur det finns flera dörrar – ekonomiska, mentala och känslomässiga barriärer som i de flesta fall är helt omöjliga att forcera.

Men hur ser det ut för de kvinnor som faktiskt lyckas fly?
Utanför dörrarna väntar en ny bister verklighet där offret inte har någonstans att ta vägen. Hon går från att vara en fånge och sexslav till illegal invandrare på flykt. I båda fallen står hon långt utanför samhällets beskydd.

I länder där det är lagligt med sexköp råder en marknad där sexköparens intressen styr. Efterfrågan på allt yngre flickor piskar på marknaden. Medan dörrar stängs kring offren, öppnas allt fler för människohandlarna och hallickarna som löper en väldigt liten risk att åka fast. Sexköparen, kunden, ges heller inget ansvar för sina handlingar och riskerar inget straff.

Förlorarna är kvinnorna, de som saknar rättigheter och en röst. Utan vare sig språk, pengar eller andra försörjningsmöjligheter är risken stor att även den som lyckats fly snabbt återfaller i prostitution. Inte ovanligt att det är i samma hallicks regi.

Isabel för RealStars

Be Sociable, Share!