Tre frågor till Rickard Söderberg

Operasångaren Rickard Söderberg svarade gärna på våra tre frågor.

RickardSöderberg

1. Vad tycker du är viktigt i livet?

Det viktigaste i livet är kärlek. Kärlek till sej själv. Till andra. Både att ge, och ta emot. För när vi omges av värme och kärlek blir vi starka och orkar stå upp mot allt det mörker som ibland tar över världen…

2. Vad skulle du vilja se mer av i samhället?

Det är redan många människor som vill det goda, och det är fantastiskt. Men jag skulle vilja se ännu fler som rakryggade står upp för de värden som är de verkligt viktiga; Respekt, ödmjukhet och självklart… kärlek!

3. Vilka utmaningar ser du för att komma åt trafficking och andra uttryck för unfair sex (olika former av övergrepp)?

Trafficking är något av det mest ondskefulla jag överhuvudtaget kan tänka mej, och på alla samhällets nivåer, Riks, region och kommun, behöver resurserna öka för att kunna garantera skyddade boenden, socialt stöd, rehabilitering för de som utsats – och för att förövarna snabbt ska kunna finnas och lagföras.
Vidare behövs nära samarbeten från det offentliga med de ideella organisationer som bär på en enorm kunskap och erfarenhet om frågan.
Trafficking låter sej heller inte stoppas av nationsgränser, så Sverige behöver ta ett större ansvar för att stoppa människohandel och unfair sex genom att ta initiativ till mer långsiktiga och fördjupade samarbeta med andra länders regeringar och ideella organisationer.

Be Sociable, Share!