Trafficking – en växande fara

Carl Magnus Magnusson, gymnasist i samhällsvetenskap i Malmö, gästar med nytt inlägg om trafficking.

Jag är en väldigt historieintresserad person, främst eftersom det är genom historien vi kan granska våra misstag och förbättra oss som människor. Det är utifrån hur vi har agerat förr våra beslut idag formas. Inom många kategorier har vi lyckats bättra våra vardagliga liv. Genom att ta hänsyn till tidigare försök och forskning lyckades vi landa på månen. Vi lyckades också minimera problemet med geografisk placering genom mobiltelefoni. Som människor förbättrar vi alltså ständigt tidigare skapelser. Under 1700-talet var triangelhandel ett aktuellt begrepp. Materiella ting i utbyte mot människor – man värdesatte alltså människor på ett helt obscent sätt. Genom historien lärde vi oss ännu en gång att det här var förvrängda värderingar och slaveriet började sakta men säkert att avskaffas för att senare nästan försvinna. Nästan. Än idag handlas det med människor, än idag är det människor som behandlas som en vara för någon annans vinning. Främst gäller det kvinnor och barn. Fenomenet kallas trafficking.

Min enda fråga är varför vi inte tagit lärdom av tidigare händelser för att stoppa detta, som vi lyckats göra med så mycket annat?

Trafficking är idag världens tredje största brottsliga verksamhet. FN beräknar att ungefär 1,2 miljoner barn per år faller offer för denna skabrösa människohandel. Det är mer än var nionde person i Sverige. År 2003 anmäldes i Sverige 22 händelser beträffande trafficking. Man beräknar att ungefär 2 av dessa anmälningar ger en fällande dom per år. Frågan man kan ställa sig är hur det ser ut i världen. Intresset för trafficking är alltså, av uppenbara anledningar, extremt stort. Det är en lukrativ organiserad brottslighet – Unicef beräknar att man genom trafficking genererar ungefär 75 miljarder kronor per år, globalt sett. Vad som emellertid är skrämmande är det minimala intresset som finns för att stoppa trafficking. Det verkar inte beröra förrän det händer eller påverkar ens eget liv, vilket är det största problemet.

Innan det finns en motkraft går allting bara i en riktning, i detta fall fel sådan. Det är därför av yttersta vikt att varje individ gör vad vi kan för att påverka denna negativa utveckling. Det är dags för förändring och tiden är nu. RealStars arbetar med höga ambitioner och med din hjälp kan vi gå ett steg närmre vårt mål. Allt som behövs är ditt namn. Visa ditt stöd genom att skriva under namnlistan här, det tar bara en minut.

Det har tidigare här på bloggen talats mycket om vad som är viktigast i människors liv. Rättvisa, frihet och att bli accepterad är, av självklara anledningar, återkommande fraser. Vad alla måste inse är dock att detta inte är självklarheter i många människors liv. Att det finns folk som dagligen berövas på sina mänskliga rättigheter – trots att vi etablerat lagar som ska förhindra detta.

”Freedom is not worth having if it does not connote freedom to err. It passes my comprehension how human beings, be they ever so experienced and able, can delight in depriving other human beings of that precious right.”
Mahatma Gandhi, 1931

Låt oss nu, en gång för alla lära av historien åter igen. Göra om och göra rätt. Låt oss minnas stora människor såsom Mohandas Karamchand Gandhi, eller som han kallades: Mahatma Gandhi. Tänk på vad en människa kan åstadkomma och vad du själv kan göra. All hjälp betyder.

Carl Magnus Magnusson för RealStars

Be Sociable, Share!