Svåra diskussioner i skolan skapar förändring

Hur förändrar vi attityder gällande sexköp och prostitution? I varje klass jag är ute och möter lyfter elever att vi måste informera och prata mer om frågorna. Därför strävar jag efter att hålla en öppen dialog där ungdomarna kan uttrycka sina tankar och genom diskussion bli mer medvetna om hur verkligheten ser ut. Det finns inga ”vanliga dagar” på jobbet eftersom varje möte är unikt, men här delar jag med mig av några erfarenheter.

Några tittar koncentrerat på min presentation, medan någon annan försöker få några extra minuters sömn. ”Hur många tror ni är utsatta för någon typ av slaveri idag?” Gissningarna är till en början försiktiga. Någon säger tyst hundra tusen. Andra säger att mycket mer. Väldigt få vågar gissa på de över 40 miljoner människor som organisationen Walk Free Foundation beräknar befinna sig i slaveri idag.

”Jag tyckte besöket var bra för att jag lärde mig mycket om trafficking som jag inte visste innan. Detta är något jag skulle velat prata och diskutera mer om. Älskade detta besök <3” (citat från utvärdering).

Under värderingsövningarna ber jag eleverna ta ställning till några påståenden. Förhoppningsvis visar sig en stor mångfald av idéer eftersom det skapar förutsättningar för en diskussion där inte alla måste hålla med varandra. Då kan vi också se vad vi behöver förändra.

Jag säger att ”personer som befinner sig i prostitution är alltid utsatta för någon typ av tvång.” Några tar direkt ställning för eller emot. Andra ser sig runt och viskar lite med någon annan. Vissa följer sina kompisar. Det visar sig att alla tolkar tvång på sitt sätt. Några uttrycker att om prostitution är sista utvägen för att försörja sig, så är det också ett tvång. Andra uttrycker att det är ett val och inte alls något tvång. Någon lyfter också upp att det kan handla om självskadebeteende. En annan menar att det också finns personer som säljer sex för att de gillar det. Flera klasskamrater ifrågasätter detta och tillsammans problematiserar vi vad som är en av de vanligaste myterna vi stöter på om prostitution. På det här sättet väcks en diskussion om attityder och värderingar.

Jag säger att ”pornografi och övergrepp på film kan bidra till sexköp”. Den här gången är det lite tystare i klassrummet, men majoriteten uttrycker att det inte är sant. ”Inte den pornografin jag tittar på i alla fall” säger en person, och klassen skrattar och stämningen blir mer avslappnad. Elefanten i rummet – att de flesta idag ser på pornografi – är fri. Efter en stunds diskussioner om skillnaden på pornografi och prostitution, verkar fler förstå att det nog finns en koppling, även om de själva kanske inte reagerat på våldsamheten i pornografiska filmer innan.

Det finns så mycket att prata med dessa ungdomar om att tiden inte räcker till. Ibland är det svåra samtal och det är inte alltid jag vet hur mycket de tagit till sig, men här delar jag med mig av orden som förgyllde hela min vecka, från en utvärdering.

”Jag gillade allt med detta besök, för hade aldrig hört talas om detta om fair sex. Hela denna lektion var nyttig kunskap. Nu ser jag detta på ett helt nytt sätt och nu ska jag tänka mig för nästa gång man bara skriker ut ett ord.”

Vill du ha besök på din skola, skicka iväg ett mail till bokaskola@realstars.eu!

Allt gott,

Julia Andén

Processledare Fair Sex-skolor Stockholm

Be Sociable, Share!