Svar från Beatrice Ask

För ett par veckor sedan uppmärksammade RealStars en publik fråga ställd till justitieminister Beatrice Ask. Det var Hannah Bergstedt som ville veta vad justitieministern avser att göra för att säkerställa att samtliga polisdistrikt arbetar aktivt och effektivt med frågan om människohandel för sexuella ändamål och köp av sexuella tjänster. I sitt svar poängterar Beatrice Ask bland annat att sexköpslagen spelar en avgörande roll i arbetet mot prostitution och människohandel.

Läs hela svaret här.

Be Sociable, Share!