St Eriksgymnasium och samtal hos Stockholms FN-förening

Under vecka 16 har RealStars vid två tillfällen besökt estetklasser med inriktningarna musik, artist och teater på St Eriksgymnasiet där vi hållit föreläsningar och värderingsövningar på temat trafficking, sexhandel och Fair Sex. RealStars hade även förmånen att leda ett samtal på temat ”trafficking – vår tids slaveri” på inbjudan av Stockholms FN-förenings för att i efterhand uppmärksamma minnesdagen för slaveriets offer som inträffade den 25/3.

På St Eriksgymnasiet träffade Realstars två klasser med grymma elever som pluggar musik-, teater och artistinriktning som fick lyssna på föreläsningen och delta i workshopen som en introduktion till en kurs i mänskliga rättigheter. Klassen visade stort engagemang under föreläsningen/workshopen och kom med bra frågor och reflektioner kring förväntningar och normer beroende av könsidentitet, varför killar och tjejer behandlas olika, och hur de upplevt diskriminering i samhället . Klasserna kommer under våren genomföra flera evenemang och jag skickade med dem en uppmuntran om att göra något på temat ”Fair Sex – against trafficking”.

Samtalet om trafficking – vår tids slaveri, hölls för att uppmärksamma FN:s minnesdag för människor som levt i slaveri på inbjudan av Stockholms FN-förening.   Samtalet som kretsade kring trafficking och sexslaveri ledde till att deltagarna ställde många frågor och hade intressant funderingar. Efter samtalet  diskuterade deltagarna under en kortare workshop hur de ville gå vidare och skapa kreativa uttrycksmedel på temat.

Stockholms FN-förening

Resultatet blev bland annat denna fantastiska dikt:

”She promised me the stars
He promised me the moon
They promised me the sea as I was in need.

She gave me the direction
He gave me the wheel
They gave me opportunity as I was unpleased

In the end of the journey
Into their town
It was all a sham as the tear feel down

I felt tired so I gave them me
The took me with pleasant and kept me in sill

Now I live in fear, can anybody see? Is this my destiny?
Everybody taking piece of me

She promised me the stars
He promised me the moon
They promised me everything but all I received was wound”

Skriven av Diyar – Stockholms FN-förening

Be Sociable, Share!