Sexual Exploitation: a growing menace

Sexual Exploitation: a growing menace är en årlig rapport som behandlar utvecklingar och trender kring sexuell exploatering under 2012. Rapporten producerades av Fondation Scelles som är en fransk organisation bildad 1994 av Jean and Jeannes Scelles. Rapporten är ett led i organisationens mål att medvetandegöra allmänheten och makten kring prostitution och trafficking.

Scelles rapport innehåller fakta kring 66 länder och deras prostitutionslagstiftning samt aktuella prostitutionsrelaterade händelser och problematik i länderna. Förutom dessa fallbeskrivningar innehåller rapporten även ett antal artiklar som diskuterar och belyser problematik och aspekter kring prostitution, som uppmärksammats det senaste året. Bland annat diskuteras cybertrafficking, barnprostitution i Frankrike, prostitution i media samt sexturism.

Rapporten är en dyster läsning. Antalet prostituerade ökar och prostitution är mer omfattande än någonsin. Mycket på grund av den ekonomiska situationen i världen som har lett till att prostitution blivit en sista utväg för människor som tidigare inte varit de klassiska offren för prostitution så som studenter, hemmafruar och arbetslösa. Ett större antal unga och barn utsetts för prostitution, inte bara vad det gäller så kallad sexturism utan även i västerländska städer utnyttjas unga.

Men det finns ljus att skönja i rapporten för samtidigt som antalet prostituerade har ökat har även medvetandet kring sexuell exploatering i världen stigit. Mycket genom debatter som startats i media efter särskilda grova avslöjanden eller efter skandaler med högt uppsatta politiker (samtidigt uppmärksammar rapporten medias dubbla roll när det kommer till rapporteringen kring prostitution och dess förmåga att skönmåla prostitution, dess offer och förövare). Det ökade medvetandet kring prostitution och trafficking har lett till att regeringar i olika länder på allvar börjat ta itu med problemen och i många länder har man studerat den svenska modellen och börjat överväga att straffa sexköparen istället för den prostituerade. Men implementeringen av lagarna och besluten tycks svår genomförd.

Sammanfattningsvis kallas 2012 för the time of awareness.

– Malin Törnquist för RealStars

Be Sociable, Share!