Robert Schenck recenserar C. Lamb’s bok Våra kroppar, deras slagfält – vad krig gör med kvinnor

Den prisbelönta brittiska författaren Christina Lamb har ägnat en hel bok åt sexslaveri och våld mot kvinnor under krig och konflikter i modern tid. Äntligen kommer offren till tals, och äntligen lyfts ämnet fram. Den prisbelönta brittiska journalisten och författaren har valt att lyfta fram kvinnornas öden i ett stort antal konflikter under 1900- och 2000-talen. Hon har rest, forskat och intervjuat. Resultatet är en mycket välskriven och välunderbyggd bok. Boken är inte huvudsakligen en redogörelse av Lamb, utan det är oftast offren och deras anhöriga som berättar. Robert Schenck har läst.

Sexslaveri och våld mot kvinnor är vanliga som medvetna strategier under krig och andra konflikter. Det är frågan om fruktansvärda handlingar som har begåtts så länge civilisation funnits och som begås än idag i stor omfattning. Sexslaveriet som RealStars kämpar emot i Sverige och resten av världen får ytterligare en fruktansvärd dimension i Våra kroppar, deras slagfält – vad krig gör med kvinnor.

De beskrivna handlingarna är ofattbart grymma och smärtsamma att läsa om. Som om de fysiska och psykiska trauman som drabbar kvinnorna inte vore nog utsätts de efteråt för utdragna och oftast resultatlösa internationella rättegångar. De blir dessutom förkastade av sina tidigare familjer och samhällen eftersom de anses vara ”nedsmutsade”.

Ingen världsdel är skonad: ryska soldater i Tyskland i slutet av andra världskriget, japanska ”comfort women” under samma krig, Bosnien, Myanmar, Rwanda, Spanien under sitt inbördeskrig, Argentina, Filippinerna, Irak, Kongo (numera Demokratiska Republiken Kongo), m fl. Det ena fruktansvärda övergreppet mot kvinnor och barn efter det andra. Övergreppen används som medveten strategi för att bryta ner folk, etniskt rensa och erövra områden, och soldaterna uppmuntras ofta av sina överordnade.

Fattigdom, psykisk ohälsa och missbruk är grogrunder till prostitution och sexslaveri i världen, men som drivs av efterfrågan på betalda övergrepp. Därtill är det viktigt att lägga till krig och konflikter som starka drivkrafter. Tidigare, när krigets många hemskheter belysts har kvinnornas öden och det sexuella våldet negligerats totalt. Det råder Christina Lamb bot på. Kännedom om dessa övergrepp ger ytterligare ett skäl att arbeta för icke-militär konfliktlösning och för fred i världen, och det finns många goda skäl att läsa boken.

 

Våra kroppar, deras slagfält – vad krig gör med kvinnor av Christina Lamb
Hillevi Jonsson, översättare
Natur & Kultur, Stockholm 2021
Originaltitel på engelska: Our Bodies, Their Battlefields – War through the Lives of Women

Tidigare recenserad för RealStars hemsida, specifikt om de yazidiska kvinnornas öden under IS-erövringarna i Iraq:
The Last Girl: My Story of Captivity, and My Fight against the Islamic State av Nadia Murad
Svensk titel: (Den sista flickan: berättelsen om min fångenskap och kamp mot Islamiska staten).

Be Sociable, Share!