Realstars påverkar EU på internationella dagen för mänskliga rättigheter och besöker Bryssel

Inför den 10 december, FN:s internationella dag för mänskliga rättigheter, fick EU:s justitieministrar även i år en petitionen med namnunderskrifter som visar på en opinion mot trafficking och där vi kräver lagstiftning mot sexköp.

08f6c0dd-057b-4fe9-9c9e-c69bfab1faed10 december år 1948 enades FN om den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter. Det är nu 68 år sedan, men frågan om de mänskliga rättigheterna är lika aktuell nu som den var då efter andra världskriget. Vägen från fina ord till verklighet är lång och fylls ständigt av framsteg och bakslag, och nu vill vi på RealStars uppmärksamma politiker på ett av de allvarligaste brotten mot mänskliga rättigheter, nämligen trafficking. Genom att samla in tusentals namnunderskrifter som varje år sedan 2011 skickas till alla justitieministrar inom EU så kan vi väcka opinion. För stoppa handeln med människor krävs en sexköpslag som liknar Sveriges. Det är bara genom att hålla sexköparen ansvarig och genom att minska efterfrågan på sexuella tjänster som vi kan stoppa det moderna slaveriet som sker idag på öppen gata runt om i Europa. Alla de som skrivit på står eniga bakom två enkla meningar:

4b436b3b-48d8-43a3-bb39-d3e0b2bd146d“I have a passion for freedom and human rights, and call upon EU to provide increased protection for the victims of exploitation. I also call upon EU to make laws that hold sex buyers responsible for their share in the exploitation.”

Och våra åsikter vinner mark. I år var det ett land mindre att skicka underskrifterna till, för Frankrike har nämligen bestämt sig för att följa den svenska modellen och kriminalisera sexköp. Norge, Island och Nordirland får inte heller några underskrifter, för de har också följt den svenska modellen.

Namnunderskrifterna är bara en del i RealStars arbete för att påverka politiken inom EU. I veckan, 6-7 december,  var Malin Roux Johansson, vår verksamhetschef nere i Bryssel för åttonde gången för att delta i EU kommissionens plattform för civilsamhället, EU Civil Society Against Human Trafficking. Hon har deltagit i dialogerna sedan 2013 och nu fått förnyat förtroende. Där får RealStars en chans att effektivt påverka och diskutera vilka strategier som krävs för att minska människohandel.  På december mötet låg fokus särskilt på behoven för barn utsatta för människohandel, vikten av en fungerande reflektionsperiod och asylsökandes situation samt problem att identifiera utsatta i migrationsströmmarna. Nu presenterades även en rapport av hur medlemsstaterna infört EU:s Dir 2011:36 i sin lagstiftning. En rapport gällde även vilka projekt som fått EU:medel sedan 2003 som visar att det varit dubbelt så mycket medel och projekt om tvångsarbete än sexuell exploatering och att vissa länder var överrepresenterade som mottagare. Rapporterna finns här.

2-2Realstars är även med i Brussels Call och genom samarbetet med andra aktörer arbetar vi för sexköpslagar. Vi tog en foto under plattformsmötet, för att markera att vi är förhoppningsfulla om att Irland också får en sexköpslag snart.

 

 

RealStars tackar alla som er som har skrivit under namninsamlingen. Tillsammans kan vi påverka för ett Europa fritt från trafficking!

OBS! Om du inte hunnit skriva under petitionen än för i år, så går den fortfarande att signera här skickas ditt namn till ministrarna nästa år!

fe58bb6a-c8f5-4466-8925-32966d0dd0fa
Be Sociable, Share!