RealStars på hotell och turismutbildningar

Veckorna innan terminsavslutningen har RealStars besökt tre olika hotell och turismutbildningar, två i Stockholm och en Malmö. Där har vi pratat om prostitution, trafficking och Fair Sex, men även RealStars initiativ ”Hotels Against Trafficking”. Ungdomar vid dessa skolor fick också ta del av specifika tips om hur man upptäcker prostitution vid hotell och hur man agerar vid misstänkt prostitution. Kolla gärna länsstyrelsens utbildningsfilm för att ta del av dessa tips och råd: https://www.youtube.com/watch?v=j419cBNxj1A

Den stora majoriteten av svenskars sexköp sker på utlandsresan, semesterresan eller tjänsteresan. RealStars frågade därför ungdomarna: varför tror ni det är så? Många svarade att lagarna inte är lika strikta i andra länder vilket leder att till att flera köper sex utomlands, ibland kan det vara så att man tror sig hjälpa fattiga kvinnor och att sexköp då är en ”win-win situation”. Det är dessutom mycket lättare och billigare att köpa sex i många andra länder vilket leder till att fler gör det. Det är även lättare att dölja ett sexköp utomlands. Är man lite nyfiken på sexköp så är det lättare att ta steget i ett annat land. Alla var överens om att det är andra mekanismer som träder i kraft på utlandsresan. En festkväll med grabbarna hade aldrig slutat på ett bordell om festen var hemma i Sverige, men på utlandsresan kan det vara en kul grej bara. Många vet att man aldrig kommer att träffa dessa prostituerade personer igen, man kopplar bort vardagen och släpper loss. Semesterdagar är annorlunda än vardagen hemma. Om man vågar, berätta alltid den tragiska verkligheten bakom prostitution din kollega eller kompis om hen funderar på/eller har köpt sex!

Sexköp på utlandsresan sker ofta i utvecklingsländer och många av ungdomarna RealStars pratade med på dessa föreläsningar menade att detta även kan vara ett uttryck för rasism och förtryck.

Vad kan man göra som hotellanställd? Var lite extra uppmärksam, upptäcker man ett avvikande beteende skriv ner det i en logg. Kontakta alltid dina överordnade/supervisors för extra råd och stöd, men även dina kollegor. Tipsa alltid polisen vid misstanke om brott. Man kan alltid ställa frågan till ett misstänkt offer ”behöver du hjälp med någonting”? Som chef: kommunicera företagets policy till anställda, kunder och andra besökande. Lobba på din arbetsplats för att ditt företag ska upprätta en policy mot sexköp!

solstrand

Be Sociable, Share!