RealStars i Amsterdam

Som del av RealStars mission att nå ut med sitt budskap i olika europeiska länder besökte vi efter Bryssel en hotspot för prostitution: Amsterdam. Där träffade vi stora anti-trafficking organisationer, som Fairwork, HVO Querido och Stop the Traffik.

Under mötena stod det snart klart att den holländska lagstiftningen är nästan raka motsatsen till den svenska sexköpslagen. Medan den svenska modellen ser på prostitution som ett ojämt (makt)förhållande anser den holländska modellen att prostitution är ett legitimt yrke. Dess modell sägs representera Hollands traditionella toleranspolicy, som också främjar rättigheter för homosexuella, har överseende för olika kulturer och för en relativt öppen narkotikapolitik.

I detta sammanhang presenterar till exempel HVO Querido prostituerade som fria människor som själva väljer prostitution som yrke och som själva får avgöra vilka de tar emot som kund. Prostituerade anses med andra ord vara självständiga entreprenörer som inte ska betraktas som offer. Man kan dock ifrågasätta hur många sexarbetare som verkligen arbetar av fri vilja utan att ha blivit tvungna att gå in i yrket antingen utav ekonomiska omständigheter eller själva hallickar. Dessutom medför normaliseringen av prostitution att trafficking offer har lätt att smälta in i Amsterdams enorma sexindustri. Därför att den holländska modellen inte tar itu med efterfrågan, blir Amsterdam till en attraktiv marknad förmänniskohandlare.

Även om de flesta personer som vi träffade stöttar prostitution som yrke, medgav de också att den holländska modellen inte fungerar fullständigt, då det fortfarande förekommer för många fall av trafficking och tvång. Det rådde stort intresse för den svenska modellen och hur den fungerar i praktiken. Vi på RealStars är mycket nöjda med utbyten av information och hoppas att vi har sått ett frö hos organisationerna vad gäller den svenska metoden. Vi fortsätter striden att realisera vår vision på ett Europa där det inte finns någon marknad förtraffickerade personer. Och där nyckeln är att ta itu med efterfrågan och att ta itu med sambandet mellan prostitition och trafficking.

Margit de Boer  och Malin Roux för Realstars

Be Sociable, Share!