Realstars gör föreläsningar för hela skolor!

20140320_144822
Elever från Fridagymnasiet i Vänersborg.

Realstars har den senaste tiden varit ute på flera storföreläsningar på gymnasieskolor bland annat för hela Fridagymnasiet i Vänersborg och Drottning Blankas Gymnasium i Kungsbacka, med cirka 150 elever på varje ställe. På Fridaskolan genomförde vi också praktiska workshops med två klasser och fick bland annat in konstruktiva förslag om hur det kan jobbas mer med Fair Sex på skolan och hur trafficking och efterfrågan på sexköp kan motverkas i samhället.
Elever på båda skolorna tog dessutom ställning med våra skyltar med Fair Sex Budskap och tog foton som de har spridit på Instagram och andra sociala medier!

Här är tre av frågorna som vi diskuterade och gjorde övningar kring på Fridagymnasiet och de förslag som kom in:

Hur kan vår skola bli mer Fair Sex- vänlig?
Agera mot trakasserier med mera; Motverka sexism, elaka kommentarer och begränsande könsrollsmönster. Dessutom måste skolan agera när de misstänker någon kränkning.
Sprida budskapet om Fair Sex; Lovebomba, visa att man bryr sig, engagera fler i dessa frågor och komma ihåg att alla har rätt till sin egen åsikt.
Mer kunskap; Informera på ett intressant sätt, till exempel genom fler föreläsningar och information om fler organisationer. Viktigt att lära ut de mänskliga rättigheterna.

Varför är det mest män som köper och kvinnor som säljer eller tvingas att sälja sex?
Könsroller och Normer; Kvinnor är mer objektifierade, och media bidrar till detta. De historiska stereotyperna är att männen är de starka och dominanta medan kvinnorna är de små och svaga. Vi lever i ett mansdominerat samhälle och en kultur där män generellt har mer makt. Mer accepterat för killar att köpa sex. Killar tar lättare till hot och våld plus att de i vissa fall är starkare. Det är svårare för en man att få upp den om han inte vill men kvinnor kan man utnyttja ändå.

Hur kan vi motverka efterfrågan på sexköp?
Normbrytning; Skärpt respekt och förbättrad människosyn.
Skärpt lagstiftning; Högre straff, beslutet måste tas på högsta nivå.
Utbildning: Uppmärksamma ämnet tydligare i media, upplysa folket – speciellt de yngre generationerna, sluta glamourisera det i t.ex. tv-spel. Tydliga budskap på sociala medier kan hjälpa.

Be Sociable, Share!