Rapport från RealStars volontärverksamhet i Stockholm

RealStars volontärverksamhet i Stockholm fortsätter under hösten med träffar och andra utåtriktade aktiviteter. Det börjar även att planeras inför Musikhjälpen i december som i år har temat ”Barn är inte till salu”.

Den 11:e oktober hölls en kombinerad introduktionsträff och Fair Sex agent-utbildning i Stockholm. Under utbildningen fick deltagarna veta hur en går till väga för att bli en Fair Sex-agent på nätet, det vill säga en aktör som upptäcker och rapporterar om kränkningar eller tipsar om problematiska sajter. Vi som deltog fick lära oss om hur lagstiftningen ser ut för kränkningar och övergrepp i cybervärlden. Vi fick sedan testa våra kunskaper genom att diskutera och validera ett par situationer som kan uppstå mellan personer på nätet, huruvida dessa bör kategoriseras som lagbrott, kränkning, eller ingetdera. Många av deltagarna slogs av hur lite en faktiskt kan om kränkningar och övergrepp på nätet.

På EU:s antitrafficking-dag, den 18:e oktober, uppmärksammade RealStars kampanj ”CRS mot sexköp” som är en del av Buisness against trafficking och bottnar i vår vision att få fler företag att stärka sin CRS-profil. Detta genom att införa en företagspolicy mot sexköp på tjänsteresor. Detta gjordes genom att vi befann oss utanför ett välkänt kontorskomplex i centrala Stockholm och delade ut vårt informationsblad om företagspolicys mot sexköp. Vi intervjuade också flera av de personer som rör sig i och vid kontorsbyggnaden angående deras syn på ett befintligt – alternativt potentiellt – ställningstagande mot sexköp på företagsnivå. Vi vet idag att en femtedel av de svenskar som köper sex gör så under tjänsteresor, men trots denna vetskap omfattar inte sexköpslagen sexköp som sker i utlandet. Därav är det av stor vikt att företagen själva tar sitt ansvar och bidrar till ett företagsklimat präglat av Fair Sex, sex på lika villkor – och i förlängningen ett samhällsklimat präglat jämlikhet och rättvisa.

Den 8:e november hölls en volontärträff med nya engagerade volontärer och vi hälsar dessa varmt välkomna till RealStars verksamhet. Under träffen diskuterades hur en utifrån sin kompetens och kunskap kan stötta RealStars på bästa sätt.

I december går Musikhjälpen i P3/SvtPlay av stapeln och årets oerhört viktiga tema ”Barn är inte till salu” är något vi givetvis vill passa på att lyfta. Offer för människohandel är både vuxna och barn och de sexköp som sker i utlandet omfattar både vuxna och minderåriga offer. För att stoppa handeln av barn och skydda deras rätt till fri- och säkerhet krävs därför tydligare ställning mot sexhandel överlag och inte minst den som sker i utlandet, inte sällan på tjänsteresor. Under Musikhjälpens vecka kommer RealStars därför att uppmärksamma denna kamp i det offentliga rummet.

Bild från vänster: Utdelning av informationsblad på EU:s antitrafficking-dag. Intresselistor på alla våra volontäruppdrag. Bild från värderingsövning under en volontärträff.

Be Sociable, Share!