Rapport från arbetet med Fair Sex skolor, föreläsningar och workshops som påverkar

Realstars är nu i uppstartsfasen på vårt nya projekt som handlar om att utveckla Fair Sex-skolor. Vi tar nu Fair Sex-frågorna ett steg längre och kommer att i samarbete med de första pilotskolorna skapa processer för ett mer hållbart och fördjupat arbete med normer och förhållningssätt för Fair Sex.

Även denna gång är webbspelet Fair Sex: Nätverket ett verktyg att få igång diskussion och ta fram en plan för hur skolan blir en Fair Sex-skola.

I mars har vi varit på skolor i Göteborg, Skövde och Borås och mött engagerade elever, lärare och rektorer som samtalat och reflekterat kring hur vi ser på och möter dessa frågor. Vi har medverkat på konferenser, haft föreläsningar, värderingsövningar och workshops om trafficking, sexuella övergrepp, kränkningar och normer samt pratat om begreppet Fair Sex och hur detta kan verka som en motvikt till sexuella övergrepp och trakasserier.

På Västerhöjds gymnasium i Skövde träffade vi elever som är aktiva i olika elevgrupper på skolan. De var väldigt engagerade och drivna och såg ett stort intresse och värde i att samarbeta från olika vinklar för att dessa frågor ska bli en självklar del av deras skola.
”Vi jobbar ju på olika sätt, och det är bra för då kan vi nå ut till fler. Och dessa frågor är så viktiga att vi måste ta ställning.”

Grymt kul och givande med så drivna elever – och att se hur de får fullt stöd och förtroende från lärare och rektorer. Tillsammans kan vi växa i dessa frågor och skapa ett samhälle och skola där Fair Sex är en självklar del av vardagen.

Realstars skolbesökJ
Be Sociable, Share!