Oroande sexhandel på thaimassagesalonger

Genom RealStars pionjärsatsning med thaimassagesalonger har vi haft hundratals samtal med kvinnor och män på salongerna. En skrämmande bild av situationen framkommer med sexuell exploatering, otrygg arbetsmiljö, utsatthet och bristande stöd och integration. Satsningen bryter tystnaden och vi är stolta över den film och märkning vi tagit fram tillsammans med branschen för att motverka sexköp på massagesalonger.

På PK Thaimassage i Stockholm använder de märkningen ”We don’t welcome sex purchase” och upplever en tryggare arbetsmiljö.

Under Projektet Ett näringsliv fritt från trafficking, som finansieras av Jämställdhetsmyndigheten har vi nått ut med film och märkning till har över 500 salonger i Stockholm, Göteborg och Malmö genom mail och post. Dessutom har ett trettiotal salonger i de tre storstäderna deltagit på informationsträffar under hösten som gett möjlighet att diskutera situationen, utsattheten och ofredande sexköpare mer ingående och tillsammans hitta lösningar. Vi som arbetat i projektet har också besökt och pratat med arbetstagarna, oftast kvinnor, på över hundra salonger för att lämna över material och visa stöd samt informera om Mikamottagningarna och Evonhusets stödverksamhet för personer i prostitution. Prostitution utgör den mest våldsamma formen av exploatering och är länkad till både koppleri och människohandel.

I samtal med kvinnorna får vi en bild av hur situationen ser ut, och i stort sett alla berättar om män som efterfrågar sexuella handlingar och bekräftar bilden av regelbunden utsatthet. En kvinna berättar att ungdomar brukar gå förbi hennes salong och ropa ”happy ending”, en annan kvinna berättar att de bara tar drop-in kunder fram till kl 18 eftersom de inte känner sig trygga att öppna dörren för personer de inte känner senare på kvällen. Representanter från svenska massagekliniker bekräftar att arbetsmiljöproblemen spillt över till branschen som helhet, särskilt för ensamarbetande kvinnor. Det här är människor som försörjer sig på ett yrke som ska få kunderna att må bra genom massagebehandlingar, men på sin arbetsplats möter kränkande frågor, kommentarer och sexuella ofredanden.

Sexuell exploatering är kopplad till resor och globaliseringen. Sannolikt har ett tätare utbyte mellan Sverige och Thailand också bidragit där baksidan är så kallad ”sexturism”. 80 procent av svenskarnas sexköp sker utomlands och Thailand är ett av de länder där en normaliserad prostitution frodas och utbredd sexuell exploatering förekommer. De attityder många resenärer har kring sexköp utomlands riskerar att smitta av sig till Sverige. En del män förstör för andra människor som avhumaniseras och massagebranchens rykte drabbas då vissa män inte kan skilja på kroppsterapi och utnyttjande inom prostitution. Medan utbildning och insatser under flera år genomförts för att rusta hotellbranschen för att motverka handeln har tyvärr utvecklingen på massage/thaisalonger näst intill kunnat fortgå helt utan insatser från samhället. Därmed pågår prostitutionen relativt ostört och osynligt på thaisalonger där målmedvetna män ringer, mailar och besöker salongerna.

Informationsträffen i Stockholm den 15 november var givande.

Sveriges Sexköpslag säger tydligt att ansvaret ligger på den som ger någon typ av ersättning i utbyte mot sexuella handlingar. Prostitution utgör en form av våld mot kvinnor och lagen erkänner den utsatthet som ligger bakom. Vi är glada för att vårt initiativ fått uppmärksamhet i media. Senaste var vi med i Sveriges Radio P4 Stockholm där vi berättar om situationen och det utåtriktade arbetet på thaimassagesalonger. Läs gärna debattartikeln i Aftonbladet underskriven av RealStars tillsammans med ideella föreningar och branschorganisationer. Likaså deltog RealStars generalsekreterare Malin Roux Johansson tillsammans med Moa Nilsson från Alishba Thaispa i Svt Morgonstudio den 26 november. Moa har arbetar i branschen i många år, och är en av de kvinnor som deltar i filmen där hon delar med sig av sina erfarenheter av män som efterfrågar sexuella handlingar men också hur hon genom beslutsamhet och tydlighet lyckats stoppa frågorna. Hon tipsar bland annat om tydliga instruktioner att underkläder ska behållas på, samt att betalning ska ske innan behandlingen. Moa använder märkningen i sin salong, liksom många andra och hoppas att branschen kan gå ihop och tillsammans ta ställning mot sexhandeln.

Stort tack till alla som samarbetat och stöttat i detta viktiga projekt. Vi hoppas naturligtvis på fortsatt finansiering och glädjande finns det stort intresse att fortsätta arbete i projektets anda och prioriteringar bland olika samarbetspartners. Kontakta oss om ni känner till en salong som vill vara med och ta ställning,. Skicka ett mail till: info@realstars.eu

Be Sociable, Share!