Ny OSCE-rapport med fokus efterfrågan som grundorsak till sexuell exploatering

I början av juni 2021 släppte OSCE den viktiga rapporten Discouraging the Demand that Fosters Trafficking for the Purpose of Sexual Exploitation. Rapporten har ett tydligare fokus på efterfrågan som en grundorsak till sexuell exploatering än många liknande rapporter från mellanstatliga organisationer. Dessutom nämns Realstars kampanj For Fair Sex under avsnittet om Sverige.

Rapporten poängterar lagstifning mot sexköp som en viktig åtgärd för att minska den stora efterfrågan. Få stater kriminaliserar sexköp, men allt fler länder följer efter Sverige och implementerar nordiska modellens sexköpslag. Många länder, så som Finland har däremot en begränsad lagstiftning mot sexköp som enbart avser förbud mot sexköp för personer som är offer för människohandel. Denna kompromisslösning till sexköpslag är svår att hantera i praktiken och Finland har haft få sexköpare fällda för brottet. Det är svårt att utgå från vetskapen om att en person är offer för sex trafficking eller annan utsatthet. Det är därför ett framsteg att OSCE poängterar att denna lösning på lagstiftning mot sexköp är otillräcklig.

From the victim’s perspective, a user’s lack of knowledge does not mitigate the fact the user is having non-consensual sex with the victim

OSCE uppmanar nu länder att kriminalisera sexköp enligt den nordiska modellen med särskild betoning på den svenska modellens sexköpslag. Enligt den svenska modellen baseras kriminaliseringen på att personen som är i prostitution befinner sig i en utsatt situation och att det därmed utgör en form av våld mot kvinnor. Svenska modellen förbjuder all typ av köp som möjliggör för exploatering, i synnerlighet trafficking med vinstsyfte. Detta i enlighet med Palermoprotokollets artikel 9(5) som kräver att stater vidtar åtgärder mot allt den efterfrågan som främjar att offer för människohandel exploateras.

OSCE:s rapport tar även steget längre och uppmärksammar att online-plattformar, s.k. digitala bordeller, möjliggör för efterfrågan på sexköp. I samband med detta nämns nedsläckningen av Backpage i USA som en föregångare i arbetet. OSCE förespråkar därför att staterna begränsar tillgängligheten för de som söker sig till sidorna som vill köpa sex – dvs. begå betalda övergrepp –  och att straffa tredje parter, b.la. de sidägare som möjliggör för sexhandeln att pågå. OSCE lyfter även vikten av att andra online-metoder t ex sugardating för att komma åt sexköpare, liknande Realstars och Child10s kampanj Hyrflickvän hösten 2020 som uppmärksammade sugerdating som en förskönande form av prostitution.

A major advantage of (such) online methods is that they can very accurately reach buyers at the moment they are attempting to engage in the behaviour whose deterrence is being targeted

I denna positiva anda är vi även glada över att OSCE uppmärksammat RealStars arbete b.la. med For Fair Sex som en effektiv insats för att motverka efterfrågan på sexköp, komma åt sexköpare och påverka beslutsfattare att ta ställning mot efterfrågan. Även Scandic Hotels arbete med att utbilda personal i att identifiera sexköp uppmärksammas som ett sätt att minska efterfrågan.

Att identifiera efterfrågan som en av grundorsakerna till sexuell exploatering är ett viktigt steg i rätt riktning. Läs hela den kunskapshöjande rapporten här: https://www.osce.org/cthb/489388

Be Sociable, Share!