”Lite av en ögonöppnare”

Förebyggande arbete mot trafficking kräver uthållighet och en stark tro på att vi alla kan bidra till ett samhälle fritt från trafficking. RealStars informationsarbete i gymnasieskolor om värderingar och attityder runt sexköp, prostitution och sexuella övergrepp är långsiktigt, men ibland kan vi också se direkt resultat och de vill vi dela med oss av.

 

I arbetet med Fair Sex-skolor träffar vi elever, lärare, rektorer, elevhälsan och alla andra involverade i skolans verksamhet. Vi vill förändra strukturer på skolorna för att skapa ett långsiktigt arbete som kan pågår i år framåt, med stöd av RealStars men också mer självständigt. Därför delar vi med oss av våra verktyg till skolorna som vårt webbspel Fair Sex:Nätverket med tillhörande handledningsmaterial. Det ger avtryck hos skolorna och varje individ, och det är det här vi brinner för – att skapa en positiv kraft för att förändra!

Ibland föder våra besök ökat intresse för att lära sig mer, vilket kan mynna ut i allt från skolarbeten till temadagar.

 

En elev som haft besök av RealStars bestämde sig för att undersöka hur situationen skiljer sig gällande sexköp i Europa, men också ungdomars attityder. Två klasser fick delta i en enkätundersökning och tydliga skillnader i attityder gällande sexköp och prostitution kunde identifieras. I den ena klassen tog samtliga elever tydligt avstånd till sexköp, medan fler elever i den andra klassen inte uppvisade samma medvetenhet om de utsattas situation och dessutom en mer tillåtande attityd gentemot sexköp. Den enda skillnaden mellan klasserna som kunde identifieras var att den första hade haft besök av RealStars, men inte den andra. Vi önskar såklart att alla förstod vidden och problematiken med sexköp, men ser att det fortfarande finns otroligt mycket kvar att göra. Så vi fortsätter arbetet och lyssnar på elevernas kommentarer efter våra besök.  Med detta tackar vi alla skolor för ett givande läsår och önskar er ett fint sommarlov. På återseende i höst!

 

Be Sociable, Share!