KÖPT SEX ÄR INTE SEX

Prostitution talas ibland om som det första, riktiga yrket. Något som uppstod i tidiga civilisationer, på gatuhörn i forna Mesopotamien. Det framställs som ett snabbt och enkelt utbyte av pengar, ett naturligt samspelet mellan utbud och efterfråga. För vad tyckes egentligen mer naturligt än att sälja det man har? Vi matas ständigt av bilden av den lyckliga horan – kvinnan som självständigt och framförallt nöjt säljer sin kropp. Man väljer att ifrågasätta sexköpslagen, bagatellisera könsmaktsordningens funktion och förneka det faktum att offret oftast är minderårig och socioekonomiskt utsatt. 2015 nåddes vi av nyheten att Amnesty International väljer att handla för en global avkriminalisering av sexhandel, i försök om att förbättra situationen för de inblandade i sexhandel. Ett mycket olyckligt beslut, anser många, då det i praktiken innebär att Amnesty tar ställning för sexköpande män och inte de som är mest utsatta.

Vi i Sverige har relativt låga siffror gällande sexköp. Ca 8 procent av alla män har någon gång betalat för sexuella tjänster, vilket blir ungefär var 12e man. I övriga Europa är ser det dock lite annorlunda ut. I Frankrike är det var sjätte man, och i Tyskland var fjärde. I Spanien är siffrorna såpass höga som 33 procent, det vill säga var tredje man. För varför inte köpa sex när man redan bär på en förvriden bild av kvinnans situation? Och när risken att bli fälld är i genomsnitt 0.0001 procent? Men skenet bedrar – verkligheten kring sexhandel är mycket olik den bild man oftast får via media.

Sanningen är att 92 procent av prostituerade kvinnor någon gång blivit våldtagna, och att 84 procent blivit utsatta för fysiskt våld. I Nederländerna, med deras ökända Red Light District, uppskattas det att mellan 70 och 80 procent av alla kvinnor inblandade i sexhandel har blivit tvingade in i branschen. Så när vi legaliserar sexhandel, vems situation är det egentligen vi förbättrar? Blir den minderåriga flickan tvingad till att sälja sex gladare av en avskaffning av sexköpslagen – något som ursprungligen skapades för att skydda henne? Det är viktigt att påminna sig själv om att sexhandel och prostitution inte är sex, utan sexuell maktutövning och framförallt våld. Det handlar inte om rätten om sin egen kropp eller att vara liberalt inställd till sexuellt umgänge – för sålt sex är inte sex.

Be Sociable, Share!