Art for Fair Sex

Som en del i projektet Art for Fair Sex samarbetar RealStars med konstnärer. Konstnärerna arbetar fram verk i ljuset av Fair Sex.

Konst för Fair Sex på Lagerhuset 6 september 2012


Under våren 2012 har vi samarbetat med fem konstnärer. Matilda Frykberg, Ann-Pia Azizuddin, Martina Jakobsson, Mette Johansen och Minka Jakerson. ETT STORT TACK!

Konst har en unik möjlighet att beröra, känna och kan få oss engagerade och att reagera i viktiga samhällsfrågor. Vi som var på Lagerhuset fick möjlighet att se konsten i samband med ett event med musik och tal. Nu har du möjlighet att se utställningen här. Konst för Fair Sex är en del av vår kampanj för ett Europa fritt från trafficking där alla kan göra sin röst hörd och påverka EU i rätt riktning, skriv under petitionen här.

Installation och böcker skapade av Mathilda Frykberg

”Dessa böcker är författade efter temat Fair Sex, med ärlighet och vila som tematiska motvikter till sextrafficking. De är alla tänkta för högläsning och allra helst som godnattsaga för någon du tycker om. Ta gärna med dig ett ex hem! För att våra röster alltid ska tala om omtanke och kärlek och inte om våld och tvång. Höjda tillsammans: Make Fair Sex Real.”

Akrylmålning/collage av Martina Jakobsson


”The Lovers”

Miniatyrinstallation ”The Gentlemen´s Club” av Mette Johansen. Mette Johansen visade även ett bildspel ”Little body of mine” på Lagerhuet

”Mina miniatyrvärldar och fotografiska verk handlar i huvudsak om att beskriva världen och våra relationer. Genom att lekfullt skapa illusioner av en svunnen tid eller ett fångat ögonblick, vill jag berätta något vi alla berörs av. Det oundvikliga mötet mellan människor. Som alltid är närvarande och högst avgörande.”

Kortfilm ”The Dollar Bill” av Minka Jakerson

”Verket utforskar begreppet prostitution. Prostitution kan ses som en koncentrerad – med betoning på extrem – variant av förhållandet mellan könen i stort.”

Skisser av Anna-Pia Azizuddin

azizuddin_skiss1

”Fair Sex för mig kan vara
det sensuella uttryck som
finns i dans.
Att få teckna av Martina när hon dansar flamenco
är livsbejakande,passionerat,glädjefyllt och
total närvaro i nuet.
Det finns inget starkare uttryck för
naturlig och sann livsglädje.”

Bildmontage av estetelever (ES2A) på Schillerska

Av: Dag Norberg, Elin Andersson, Carl Jönsson, Bianca Berggren, Marcel Gomes, Sara Kylinger, Georg Nordmark och Nelly Holmberg.

RealStars film

Nonstp producerade under 2011 en film för Fair Sex.

Regi: Tim Chronström, Alexander Wiebelt, Sebastian Oscarsson
Redigering: Tim Chronström
Musik: Alexander Wiebelt, Sebastian Oscarsson

Konstnärliga röster på Röhsska Designmuseum

Under anti-traffickingdagen den 18:e oktober på Röhsska museet i Göteborg hade RealStars vernissage av två konstverk, en målning framarbetad av Kasra Alikhani och en film av The New Beauty Council.

Målning  av Kasra Alikhani

Hur har det varit för dig att arbeta med detta verk, hur har arbetsprocessen sett ut?
Det har varit en väldigt intressant tavla att måla för mig, det gav mig chansen att beröra ett så viktigt ämne för en organisation jag tror på.

Jag har börjat med att läsa in mig på sextrafficking och sedan gå in på det mest grundläggande och mänskliga med problematiken, försöka hitta något som jag själv kan relatera till. Jag ville sätta värme mot kyla, ljus mot mörker. Frihet är väldigt självklart för oss som bor i Sverige men för mig är känslan av frihet som starkast då man fått uppleva motsatsen till det. Så i det mörka vill jag visa det snevridna i att tro att en människa har rätt att kontrollera någon annan, beröva någon från sin frihet och i det ljusa visa att det finns röster som inte accepterar det. Utifrån det har jag skissat bilder som för mig representerar de känslorna.

Vad vill du uttrycka med verket?
Jag vill visa det fula och obehagliga i att bli berövad av sin mänsklighet. Jag vill sätta ett mänskligt uttryck i fokus, som man inte kan fly ifrån utan tvingas känna något för. Huvud elementet i tavlan i mitten ska representera ett stort öga där pupillen är figurens ansikte, som jag ville måla ganska androgynt och inte så typiskt kvinnligt. I kontrast till den mörka och kvävda halvan står rösterna, som spricker upp i varma, ljusa toner. Händerna som griper tag i figuren är opersonliga och kalla, som stenfigurer.

Vad är en riktig stjärna för dig?
En person som vågar ifrågasätta normer och inte är styrd av omgivningens förväntningar och åsikter. Någon som är i kontakt med sina drömmar och inte låter det rationella styra för mycket.

Safe Slut, skapad av The New Beauty Council:

Hur har det varit för er att arbeta med detta verk, hur har arbetsprocessen sett ut?
I början av maj 2009 iscensatta en grupp kvinnor en karneval genom Valla Torg. Kvinnorna hade träffats ett flertal gånger för att diskutera hur de med sina egna kroppar som verktyg kunde ta tillbaka platser som pratas om som otrygga med sina egna kroppar och rörelser. Med visselpipor och tamburiner drog de genom mörka skogspartier och graffade gångtunnlar endast iförda helkroppsmålningar som föreställde den ”slampigt” klädda kvinnan.

Aktionen och dokumentationen från denna, undersöker vilken makt de idéer om det offentliga rummet som skapas i media, av politiker och polisen, har på kvinnors sätt att röra sig och uppföra sig, t ex i nattens mörka gator och passager – idéer om otrygghet som begränsar kvinnors liv, fast det offentliga rummet egentligen är tryggare för kvinnor än för män. De falska föreställningar om kvinnors utsatthet i det offentliga rummet regisserar beteenden och reproducerar bilden av att kvinnor ska vara rädda i det offentliga rummet, medan man förflyttar fokus från våldet och våldtäkten i det privata rummet hemmet.

Vad vill ni uttrycka med verket?
Safe Slut undersöker hur man genom att appropriera farliga rum och ta över det med sin egen kropp kan omprogrammera dess föreställning/idé/rykte och ta tillbaka rörelsefriheten.Den nakna kroppen maskerar och samtidigt visar sin nakenhet och blir del av det undersökande verktyget. Estetiken har en självklar plats under karnevalen – ingen ifrågasätter att det handlar om att dekorera rummet till en scen och att kostymen ska passa till den. Då är det mycket svårare att se hur den vardagliga scenen dikterar hur man bär sig åt. Så Safe Slut använder den karnevaleska idén som metod för att undersöka den alldagliga scenens villkor – undersöka hur kroppar och karnevaler skapar rummet, och hur vardagliga objekt kan fungera som signaler för en möjlig annan verklighet – som ledtrådar till andra berättelser.

Vad är en riktig stjärna för er?
Wow, någon som lever som den lär, står upp för sina ideal och glittrar.