Motståndare till sexköpslagen skiver bok som försvårar vårt arbete

RealStars arbetar aktivt mot trafficking både nationellt och internationellt. Att minska efterfrågan och att låta sexköparen ta ansvar för sina handlingar är det sätt som RealStars förespråkar, det som i internationella sammanhang kallas ”the Nordic model”. Prostitution leder till ökad trafficking. Om köparen kriminaliseras begränsas även efterfrågan, vilket blir ett effektivt sätt att förebygga trafficking och skydda offren.

Trots att flera länder har följt i Sveriges spår och infört egna sexköpslagar som kriminaliserar köparen finns det andra länder som i stället har gått in för en total avkriminalisering eller en så kallad reglering av prostitution och sexköp. Resultatet i dessa länder har blivit katastrofalt enligt RealStars och andra abolitionistiska aktörer, inklusive många överlevare av prostitution, och den svenska polisen.

Nedan recenserar Robert Schenck om en artikel som nyligen publicerades i The New York Review of Books. I artikeln hyllar Molly Crabapple, som säger sig representera en vänster feministisk rörelse, en bok av två prostituerade kvinnor som förespråkar en avkriminalisering av prostitution. Det är tyvärr inte ovanligt att vissa feminister avfärdar den ”nordiska modellen” och stödjer en avkriminalisering. Crabapple får mycket utrymme i tidningen och står helt oemotsagd. Hennes hållning går stick i stäv med RealStars position och den svenska sexköpslagen.

Recension av Robert Schenck, september 2019

Molly Crabapple (född 1983) är en känd konstnär och författare verksam i New York. I den ansedda New York Review of Books (Volym 66, Nummer 9, 23 maj-5 juni 2019) har hon recenserat boken Revolting Prostitutes: The Fight for Sex Workers’ Rights (Verso Books, 2018) av Molly Smith och Juno Mac, två brittiska prostituerade kvinnor.

Recensionen är inte alldeles lättläst men den ger en inblick i hur förespråkare för en total avkriminalisering av prostitution resonerar. Bland annat avfärdas ”the Nordic model” (sexköpslagen) i en kortare del av artikeln med ogrundade påståenden och en referens till ett ganska irrelevant domstolsfall. Ingenstans i Crabapples recension nämns det någonting om överlevarnas berättelser skrivna av kvinnor som lyckats lämna prostitutionen bakom sig.

Molly Smith och Juno Mac som har skrivit själva boken säger att den har “the perspective of the left contemporary sex worker movement”. Recensionen, boken och det allmänna resonemanget fört av ”sex worker activists” genomsyras av idéen att kampen för de prostituerades rättigheter och för en total avkriminalisering är en del av den allmänna kampen mot sociala orättvisor och klassklyftor.

Som ett brev på posten nämns det även i recensionen att Amnesty International, Human Rights Watch och World Health Organisation stödjer en total avkriminalisering enligt den Nya Zeeländska modellen. Detta är onekligen en försvårande omständighet i den internationella kampen för sexköpslagar och det är en skam för dessa välkända och annars respekterade organisationer.

Här finns ett kort utdrag ur boken Revolting Prostitutes: The Fight for Sex Workers’ RightsDet går tyvärr inte  att läsa hela recensionen av boken gratis på webben men här kan du ta del av delar av den kostnadsfritt.

Internationellt finns det starka krafter som motarbetar den nordiska modellen, och därför är det viktigt att känna till deras argument för att bättre kunna bemöta dem. Följande böcker är recenserade på RealStars hemsida och rekommenderas:

Paid For – My Journey Through Prostitution av Rachel Moran
Gill & Macmillan, Dublin, 2013

Pimp State av Kat Banyard
Faber and Faber, London, 2016

The Pimping of Prostitution av Julie Bindel
Palgrave Macmillan, London, 2017

The Sex Economy av Monica O’Connor
Agenda Publishing, Newcastle upon Tyne, England, 2019

Prostitution Narratives, stories of survival in the sex trade av Caroline Norma och Melinda Tankard Reist, red.
Spinifex Press, North Melbourne, Australia, 2016

Be Sociable, Share!