Internets kopplingar till Fair Sex-frågor väcker intresse hos ungdomarna

RealStars verksamhet i skolor fortsätter att sprida kunskap och reflektion om Fair Sex och dess motsatser. På Franska Skolans gymnasium i Stockholm visade eleverna kunskap och intresse för frågor gällande internet och Fair Sex.

RealStars mötte engagerade elever med mycket frågor på Franska Skolan

Internets kopplingar till Fair Sex blir allt tydligare, och nödvändig att adressera för att få ett helhetsperspektiv. Elever på gymnasieskolor som RealStars träffar uttrycker behov och önskan att få lära sig mer om både lagstiftning och diskutera gränsdragningar på internet. En fråga som alltid kommer upp när vi pratar om internet och Fair Sex är pornografi. Perspektiven och utgångspunkterna varierar. En del uttrycker en nyanserad bild och förståelse för konsekvenserna gällande både produktionen och konsumtionen. Men vi möter också en mycket glamoriserad bild av pornografiindustrin, där deltagarna i filmerna upplevs var ”pornografistjärnor” och deltar helt av egen fri vilja. Inslag av våld och förnedring kan gå konsumenten helt förbi, och påverka bilden av sex och relationer på ett djupare plan. Detta särskilt då exponeringen går allt lägre ner i åldrarna, långt innan dessa unga personer haft sin sexuella debut eller fått tillgång till information och kunskap på andra håll som i skolan, eller av vårdnadshavare.

Den 22 mars var RealStars processledare Julia Andén på Franska Skolans gymnasium i Stockholm, som en av de inbjudna aktörerna under deras temadag om diskrimineringsgrunderna. Förutom stor aktivitet under föreläsningen som lyfte Fair Sex Online med frågor och kommentarer var det fler elever som efteråt kom fram för att diskutera mer gällande prostitution och trafficking, men också gränsdragningar på internet. Många elever passade på att stötta RealStars arbete genom att skriva under namninsamlingen om en sexköpslag i EU.

Initiativ på skolor där elever får möjlighet att diskutera frågorna under trygga omständigheter och tillsammans med personer kunniga i ämnet ökar medvetenheten samt möjligheterna till en sund inställning där sex sker på lika villkor och med respekt – Fair Sex. RealStars arbete med skolor fortsätter därför och finns tillgängliga både runt Stockholm och Göteborg för att komma på besök i enskilda klasser, eller i samband med temadagar och liknande. Just nu innebär de nya omständigheterna att vi allt efter skolornas särskilda behov och möjligheter tar ut en avgift för våra besök. Vill ni veta mer eller har frågor kontakta gärna bokaskola@realstars.eu eller julia@realstars.eu.

Be Sociable, Share!