Hjälp oss att sätta stopp för Red Light District i Rom!

Just nu behandlas ett förslag om en ”Red Light Zone” i Rom i syfte att  legalisera prostitution och bötfälla den prostituerade för sexköp som sker utanför zonen. Hjälp oss att stoppa lagförslaget genom att skriva under petitionen som du hittar här!

I mars 2014 lade senatorn Maria Spilabotte, ivrigt påhejad av b.la. Forza Italias’ Alessandra Mussolini, fram ett lagförslag om ett eget ”red light district” i Rom.

Förslaget, som går under namnet, ”progetto Michela” går i korthet ut på att legalisera prostitution i en viss begränsad del av staden. Ett återkommande ord i lagförslaget är ”decoro” vilket kan översättas med ”anständighet” och förslaget handlar således mycket om att ”värna” allmänheten från att se prostitutionen och dess konsekvenser, vilken ju naturligtvis måste anses vara osedlig och oanständig. Sexköp skall alltså bli lagligt innanför en ”anständighetszon” och för alla utanför zonen bötfälls den prostituerade med böter mellan 1000-6000 €.

Vad man som vanligt bortser ifrån är att den prostituerade i 9 fall av 10 exploateras med bakgrund i någon typ av tvång, fysiskt/psykiskt våld, och att prostitution har starka kopplingar till människohandel i sexuella ändamål. Ännu ett katastrofalt tankefel med lagförslaget är att konsekvent bötfälla och kriminalisera den prostituerade för alla sexköp som ertappas utanför ”anständighetszonen”.

Sammantaget sett innebär lagförslaget ett stort steg tillbaka för Italiens anständighet såväl som för de människor som i dag exploateras genom människohandel och tvingas in i ett liv i prostitution.

DU kan hjälpa till genom att sprida ord och tankar och skriva under petitionen som drivs av kvinnoorganisationen Resistenza Femminista i Italien.

Be Sociable, Share!