Gymnasiets alla elever spelar Fair Sex: Nätverket

Nära Kronhuset i centrala Göteborg ligger Mikael Elias Teoretiska Gymnasium. Värdegrundsfrågor är integrerade i skolans aktiviteter. När läromedlet och webbspelet ”Fair Sex: Nätverket” blev klart i höstas var det självklart för Mikael Elias att avsätta tid för samtliga elever att ge sig in i webbspelets fiktiva värld och sätta sina värderingar om sex, relationer och värdegrund på prov.

Alla klasser tog del av de två olika berättelserna om Crina och Mikaela som har en sak gemensamt: De har båda två utsatts för sexövergrepp. Crina tvingas sälja sex i Sverige och Mikaela har våldtagits och därtill utsatts för kränkningar på nätet. Spelaren ställs på vägen av en rad frågor som väcker tankar och inspirerar oss att ta ställning.

Wafaa Folkesson, lärare på Mikael Elias gymnasieskola, menar att temat är angeläget bland ungdomar och det är viktigt att upplysa och bidra till attitydförändring i frågor om sex.

– Det är viktigt att förändringar börjar här på skolar och sedan knyter an till sex och samlevnad i verkliga livet. Fördelar med ett spel är att det väcker inlevelseförmåga, intresse och empati.

Lärarhandledningen har varit till stort stöd för efterdiskussionen med dess både reflekterande och tolkande frågor.

– Alla elever har diskuterat frågorna efteråt. En av klasserna valde att också skriva ner och sammanfatta sina reflektioner. Intrycken förstärks och kan leva vidare när man sätter ord på de.

Funderingar som togs upp var olika förväntningar på killar och tjejer när det gäller sex. Porr kan ge en skev bild av att ”männen är överlägsna och kvinnan ska följa”, ansåg eleverna. Spelet synliggör normer i samhället och i slutet av ”Fair Sex: Nätverket” uppmanas eleverna att bli agent i det verkliga livet och stå upp för rättvisa och mänskliga rättigheter. Eleverna på Mikael Elias har fortsatt med temat under flera tillfällen.

Fair Sex: Nätverket är framtaget av RealStars i samarbete med Pedagogiskt Centrum och är ett arvsfonsprojekt. Fair Sex: Nätverket är ett spel skapat för gymnasieungdomar och finns för att belysa frågor om jämställdhet, sex, trafficking och prostitution. Finns det ett samband mellan trafficking och våra attityder kring jämställdhet och sex?

Be Sociable, Share!