Frankrike – ett steg kvar för en sexköpslag

Den 31 mars röstade den franska senaten om en sexköpslag enligt den svenska modellen. Lagförslaget fick dock avslag av Senaten och nu kickas det tillbaka till Nationalförvaltningen för att behandlas. Lagen skulle innebära ett skifte där brottsansvaret läggs på den som köper sex och inte på personen som befinner sig i prostitution.

I nuläget är prostitution inte olagligt i Frankrike, däremot är det olagligt att uppmuntra till sexköp, bedriva bordellverksamhet eller agera hallick. Senaten vände sig emot förslaget och lade även fram ett motförslag som innebär att man ville återinföra kriminaliseringen av personer som befinner sig i prostitution och handlingen att sälja sex. Senatens bakåtsträvande förslag ger dock Nationalförsamlingen och Regeringen ytterligare incitament att få igenom en sexköpslag enligt den svenska modellen. En sexköpslag skulle bli ett viktigt steg för att bekämpa trafficking och prostitution i landet där man idag räknar med att ca 30 000 personer befinner sig i prostitution.

Att förslaget strandade innebär att det kommer behandlas vidare av Nationalförvaltningen som kommer genomföra eventuella ändringar, vilket  förväntas ske under maj. Därefter kommer det åter gå tillbaka till senaten för att ta ställning till förslaget. Skulle senaten i detta läge ännu vara oeniga kommer en kommitté tillsättas bestående av både nationalförvaltningen och senaten för att ta ett slutgiltigt beslut angående lagförslaget.

Detta till trots ser vi nu en bättre position för att lagen ska gå igenom framgent, vilket skulle bli en stor nyhet och framsteg i hela Europa.

 A prostitute from Eastern Europe waits for customers along the Promenade des Anglais in Nice, November 29, 2013. Eric Gaillard/Reuters

A woman in prostitution, from Eastern Europe, waits for customers along the Promenade des Anglais in Nice, November 29, 2013. Eric Gaillard/Reuters

Be Sociable, Share!