Unfair Sex online

Unfair sex och att utnyttja någons sårbarhet är inte något nytt. Det vi ser nu är att internet har blivit en växande arena för hat, sexism, objektifiering, kränkningar, övergrepp och hämndporr. Förövarna är oftast män och killar. Särskilt utsatta är unga tjejer och barn, men också killar och transpersoner drabbas. Nyheten inom sexuell exploatering är smidigheten och anonymiteten som internet erbjuder.

Sexköpsmarkanden på nätet är ett stort dilemma. De som vill köpa sex besöker eskortsidor, som idag är mer tillgängliga än någonsin. Sexköpslagen, som kriminaliserar köparen, har en avskräckande verkan på många potentiella köpare, men efterfrågan är stor och annonseringarna har ökat. Fler annonser betyder dock inte nödvändigtvis att antalet personer i prostitution har ökat då samma annons kan förekomma på olika sidor. Idag är också sociala medier en plats där människohandlare rekryterar unga in i sex-trafficking och där de säljs som vilka varor som helst.

Med eller utan inblandning av utpressningsmaterial eller pengar etableras kontakter dagligen i syfte att leda till övergrepp. Ofredanden och ärekränkningar får förödande konsekvenser för de som utnyttjas och blir uthängda. Många ungdomar är utsatta bakom sina mobiler och datorer och det finns ett stort mörkertal på hur många de verkligen är. Uppskattningsvis har var femte barn i Sverige utsätts för sexuella övergrepp.  2016 är också könsskillnaden mellan killar och tjejer mycket tydliga. Tjejer utsätts för sexövergrepp i mycket större omfattning än vad killar gör, både på nätet och ute i samhället, från pubarna till arbetsplatsen. Vi lever i en sexfixerad kultur som normaliserar ojämlikhet och unfair sex. Att skicka oönskade könsbilder en del av beteendet och utgör sexuellt ofredande. Inte sällan finns det tydliga förväntningar på att killar ska vara macho i vissa kretsar. Dagens mansroll är komplex och det får många att kämpa för att hitta den.

Även 2016 är risken att tjejer och kvinnor blir kallad för hora mycket stor. I dessa sammanhang blir sociala medier ett verktyg för att sprida rykten, hänga ut och ”slut shamea”. Tjejers, och hbtq-personers rykten riskerar att bli hotade utifrån deras sexuella aktivitet och läggning, som sällan behandlas utifrån samma villkor som killars och mäns. Allt hänger ihop. Det finns samband mellan våra värderingar, ojämställdhet, unfair sex och användningen av internet där kontroll är ett medel från förövaren att utnyttja andra.

Vi förespråkar istället Fair Sex: det lustfyllda mötet mellan två jämställda individer som respekterar varandra. Fair Sex står för frihet, friheten att njuta, friheten att ta vara på sig själv och andra, samt friheten att utforska. Fair Sex är också att ta ansvar för sina handlingar och för sina medmänniskor, att vara riktiga stjärnor.

Det positiva är att vi kan förändra. Många reagerar på sexuella ofredanden idag. Inte minst på internet finns rörelser som vill sätta stopp för sexövergrepp.

Häng med och stötta RealStars och vår Fair Sex-agent Kim på vår nya resa!

  • 44 %

    I Ungdomsstyrelsens enkätundersökning 2012 uppgav 44 procent av tjejerna i åldern 16–25 år blivit utsatt för att någon på Internet försökt få dem att sexchatta, skicka bilder eller agera framför en webbkamera.

  • 7,5 %

    7,5 procent av svenska män mellan 18 och 65 uppger att de någon gång i sina liv köpt sexuella tjänster.

     

    Källa: Prostitutionen i Sverige, Länsstyrelsen 2014