HAR DU UTSATT NÅGON SEXUELLT MOT DERAS VILJA?

Är du rädd för att ha tvingat eller lurat någon till en sexuell handling? Är du osäker på gråzoner och fantiserar om att utöva din makt som skulle skada någon sexuellt? Har du tappat kontrollen över din sexualitet?

HÄR FINNS HJÄLP ATT FÅ.

KAST vänder sig till dig som köper sexuella tjänster eller upplever att du har ett tvångsmässigt sexuellt beteende. KAST hjälper dig att bryta destruktiva sexuella beteenden.

Mottagning finns i Göteborg, MalmöStockholm och Umeå.

PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar eller är rädd att göra dig själv eller andra illa.
preventell.se
Telefon 020 – 66 77 88

Killfrågor.se är ett verkligt stöd för killar som blir utsatta eller utsätter andra för våld och övergrepp. Här kan du chatta anonymt.
killfragor.se