Är du utsatt?

Har du blivit utsatt för sexuella kränkningar på nätet? Ovälkomna sexuella inviter? Är det någon som filmat eller tagit bild på dig utan din vetskap och spridit det på nätet? Har du behov eller frågor kring dessa frågor? Vad som än händer är det inte ditt fel. Ansvaret ligger alltid hos den som utsätter någon för ett övergrepp.

Här finns det kontaktuppgifter till organisationer som kan hjälpa dig.

Här finns hjälp att få.

1000 Möjligheter vänder sig till dig upp till 25 år som hamnat i prostitution eller blivit utsatt för människohandel. Du kan mejla, chatta, eller besöka mottagningen.
1000mojligheter.se

Unizon samlar 120 kvinnojourer, tjejjourer, anhörigföreningar och andra föreningar som vill motverka mäns våld mot kvinnor.
På hemsidan finns kontaktuppgifter till lokala kvinno- eller tjejjourer dit du kan ringa, mejla eller chatta.
Unizon.se

Killfrågor.se är ett verkligt stöd för killar som blir utsatta eller utsätter andra för våld och övergrepp. Här kan du chatta anonymt.
killfragor.se

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för de som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var man bor. Samtalet syns inte på telefonräkningen. De som svarar är socionomer eller sjuksköterskor med vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. De har tystnadsplikt och du kan vara anonym.
Telefonnumret till Kvinnofridslinjen är 020-50 50 50.
kvinnofridslinjen.se

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.
umo.se

Novahuset är en ideell förening som erbjuder stöd och rådgivning till personer som har blivit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp online som offline.
novahuset.com

Föreningen Storasyster är en feministisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som vänder sig till dig som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi erbjuder även stöd till dig som anhörig. Här finns bland annat chat- och samtalsjour, stödgrupper, samtalsmottagning mm.
 

Barn och unga kan ringa till Bris telefon 116 111, skriva till Bris-mejlen eller i Bris-chattenwww.bris.se.

Rädda Barnens mottagningar Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer finns i Stockholm, Göteborg, Umeå och Malmö. Nås lättast via Rädda Barnens växel: 08-698 90 00 eller centrum@rb.se.
raddabarnen.se