Ett initiativ som motverkar sexövergrepp och stärker Fair Sex online #forfair6 #Kimonline

Fair Sex, sex på lika villkor, ska gälla överallt och för alla, det är RealStars budskap. Internet är en fängslande plattform som demokratiserar underhållning och tillgång till smidig kommunikation. Dessvärre blir det också en arena för utvecklingen av ojämlika och skadliga sexuella situationer, så som trakasserier, övergrepp, prostitution, våld och trafficking – det vi kallar unfair sex. Nu riktar RealStars vår uppmärksamhet mot internet och sociala medier i syfte att granska och motverka unfair sex på nätet.

Ni som följt RealStars arbete vet att vi stärker värderingar för Fair Sex och förebygger trafficking genom att fokusera på sexköparen. Vi agerar nu med vår Fair Sex-agent Kim mot sexköp och sexövergrepp i den digitala världen. Experter vittnar om att sådant blir allt mer allvarligt och vanligt förekommande på internet. Sexism, hot, utpressning och spridning av övergreppsbilder är inte sällsynt. Trafficking och sexindustrin är ständigt närvarande på nätet med såväl filmad sexuell exploatering i form av porr och sexköp.

Kim är vår visselblåsare, en representant för organisationen och våra värderingar. Kims uppgift är att göra det obekvämt för de som vill begå sexuella brott på nätet. Det är i linje med RealStars förebyggande arbete på exempelvis skolor och hotell.

Malin Roux Johansson, initiativtagare och grundare av RealStars.

Unfair Sex Stories

I berättelserna ”UNFAIR SEX STORIES” möter du olika scenarier som utvecklas till sexövertramp. De är inspirerade av verkliga händelser och levandegör den fakta som finns kopplad till berättelserna. Hur kan vi stoppa den förnedring och de övergrepp som sker konstant idag? Vad kan vi göra för att nätet inte ska användas till att förgifta sex? 

Fair Sex-agent Kim

Jag finns här för dig online.

Fair Sex: Nätverket

Följ Kim

      

Twitter