Fair Sex-projekt ska skapa bättre vi-känsla

På Södra Latins gymnasium är lärare och elever i full fart med Fair Sex-arbetet och snart är det dags för temadagar för elever på Samhällsprogrammet och Språkintroduktion om sex på lika villkor. RealStars ska tillsammans med andra delta i ett panelsamtal om trafficking och Fair Sex innan eleverna ger sig in i ett spännande filmprojekt.

Syftet med filmprojektet är dels att få en bättre förståelse och medvetenhet kring vad Fair Sex handlar om. Dessutom ska eleverna öka kunskapen om situationen i Sverige och i EU när det gäller trafficking samt sexhandelns orsaker och konsekvenser. Och sist men inte sist lära sig om åtgärder för hur man kan motverka sexhandeln, och själva fundera på hur de kan bidra.

Utöver detta har projektet intentionen att elever på Samhällsprogrammet och Språkintroduktion ska lära känna varandra bättre. Genom att arbeta kreativt tillsammans skapar de värdefulla relationer och en bättre vi-känsla på skolan.

För att vara förberedda på projektdagen var RealStars och träffade två av klasserna på Språkintroduktion för att ge en introduktion och diskutera vad Fair Sex innebär. Att diskutera värderingar och attityder i en klass med stor etnisk mångfald ger ett enormt utbyte av idéer, tankar och erfarenheter som förstärker upplevelsen, men också resultatet. Med stort diskussionsutrymme vågar fler ställa frågor, och samtidigt får ungdomarna utveckla sin svenska.

Elever på Språkintroduktion förbereder sig inför temadagarna i slutet på september

Genom kreativa aktiviteter får eleverna fundera på vad Fair Sex innebär, hur vi tillsammans kan göra Sverige mer jämställt, hur vi kan motverka våld, och hur vi tillsammans kan göra skolan med jämställd. Många drar paralleller mellan Fair Sex och samtycke, men också respekt, ömsesidighet och kärlek. Flera upplever att Sverige och skolan är jämställd i förhållande till varifrån de kommer, men efter lite diskussion kommer de fram till att mer behöver göras. Kvinnor och män måste få lika lön för lika arbete, straffen för sexualbrott bör höjas, och i skolan borde vi prata mer om Fair Sex och samtycke redan på mellanstadiet.

Vi ser nu fram emot det stora filmprojektet nästa vecka och hoppas snart kunna visa upp några av informationsfilmerna här på hemsidan. RealStars kommer att vara på plats för att stötta under dagarna och önskar alla elever lycka till!

Se mer kreativa verk om Fair Sex under projektet Creativity for Fair Sex.

Be Sociable, Share!