Ett enat Göteborg mot prostitution

Konferensdagen ”Handelsvara Människa” gick av stapeln på Clarion Post Hotel i fredags. Realstars har sedan tidigare ett gott samarbete med hotellet och vi är glada över att Clarion fortsätter vara öppna för större samarbeten. Ett flertal olika aktörer hade samlats för att belysa frågan om människohandel och prostitution i Göteborg, och programmet var fullspäckat med talare.

Under dagen fick vi ta del av många människoöden. Organisationen Talita, som driver ett boende för människohandelsoffer i Stockholm, berättar om kvinnor som räddats ur prostitution och som via dem fått ett liv i frihet. Även Caroline Casco från Räddningsmissionen hade med sig många berättelser om vad hon varit med om i sitt arbete mot prostitution i Göteborg. Men det viktiga, menade hon, är att inte låta det osynliga passera obemärkt.

– Det handlar om människors liv, människor i kött och blod. Inte pinnar i statistik, säger hon.

Idag har gatuprostitutionen minskat, och istället ser vi bland annat utsatta människor som tigger. Det senaste året har tiggeri diskuterats flitigt, och anledningen är tydlig: vi bryr oss om att ha en trevlig gatubild. Och det som inte syns, det stör inte heller. Det är lätt att glömma bort att det finns andra som också lever i utsatthet.

– Kvinnor som är inlåsta i lägenheter, som skjutsas runt och hålls instängda i hotellrum. De är svåra hitta, men det betyder inte att de inte existerar, säger Caroline Casco.

”Vi måste få män att sluta köpa sex”

Efterfrågan, det problematiska ordet som på många sätt befäster tanken att det är en produkt någon köper, diskuterades flitigt under dagen. Zanna Johansson från Stockholmspolisens prostitutionsgrupp berättade att det är deras huvuduppgift att få bort just dem som köper sig tillgång till andras sexualitet.

Panelsamtal. Fr v: moderator Malin Oest, Marina Johansson, Zanna Tvilling och Mats Paulsson.

Panelsamtal. Fr v: moderator Malin Oest, Marina Johansson, Zanna Tvilling och Mats Paulsson.

– Efterfrågan låter så ”fint”. Det är framförallt män som vill köpa andras kroppar, och det är dem vi måste komma åt.

Ett vanligt argument Zanna Johansson ofta stöter på är att tjejer säljer sex frivilligt. I tidningar kan ibland unga tjejer figurera, som berättar om hur de pluggar och säljer sex vid sidan av för att dryga ut studentekonomin. Men en sådan tjej har Zanna Johansson aldrig själv mött i sitt arbete.

– Vi måste ta av våra svenska glasögon. De här kvinnorna är extremt utsatta och rekryteras från marginaliserade grupper från fattiga länder. Oftast kommer de från fattigdom, missbruk och har tidigare utsatts för sexuella övergrepp. Tvång på olika sätt är den vanligaste anledningen till att de prostitueras. Det finns inget fritt val.

Få resurser mot prostitution i Göteborg

Att vi måste arbeta för att få bort de som vill köpa sex höll alla med om. Men ändå är det få organisationer

Mikaela Latrille från Realstars berättar om vårt arbete.

Mikaela Latrille från Realstars berättar om vårt arbete.

som har det som huvuduppgift. Realstars är den organisation som tydligt har huvudfokus på att arbeta mot just efterfrågan. Många arbetar för att hjälpa de kvinnor som prostitueras, men få krafttag läggs på att ändra på de som är problemet. I Göteborg har polisens resurser de senaste två åren främst gått till att motverka gängkriminalitet. Idag finns ingen prostitutionsgrupp, utan fokus ligger på all människohandel och all människosmuggling. Detta gör att det inte finns tid att ta tag i alla tips som kommer in om prostitution.

Jämfört med Stockholm är gatuprostitutionen låg i Göteborg. Men på nätet är det väldigt utbrett, även om det är svårt att veta omfattningen då det inte finns tillräckligt med resurser för att kunna göra en ordentlig kartläggning. Mats Paulsson, polis i människohandelsgruppen i Göteborg, berättar om hur de ibland lyckats rädda kvinnor från hallickar. Det är en hård verklighet som uppenbarar sig när de efteråt avlyssnar samtalen mellan hallickarna.

– Samtalen börjar ofta med att de är oroliga för att hon ska prata med polisen, men framförallt är de upprörda över att de förlorar pengar. Efter några dagar har de ersatt den försvunna kvinnan med en ny. Kvinnorna ses enbart som handelsvaror, och det är inga problem att få hit en ny.

”Det går att förändra”

Malin Roux Johansson med kommunalråd Marina Johansson

Malin Roux Johansson med kommunalråd Marina Johansson

Malin hade under dagen ett bra samtal med kommunalråd Marina Johansson om att bland annat fortsätta utveckla större samarbeten mellan Realstars och besöksnäringen, inte minst med Göteborg & Co. Och det är ingen slump att konferensdagen är på just Clarion Post Hotel: de har under den senaste tiden visar framfötterna och är villiga att utveckla samarbetet. Tidigare har de även hållit i välgörenhetsevent där pengar gått till Realstars.

Under Malins föreläsning ställer hon frågan ”tycker ni att Götebrorg ska bli ett föredöme i arbetet mot prostitution”. Publiken svarade med ett rungande ”ja”. Trots dagens tunga tema är det ändå framförallt kämparglöd som färgar konferensen. Det är som dagens sista talare, justitiekanslern Anna Skarhed, uttryckte det:

– Under dagen har vi sett att det finns en otroligt stark vilja att samarbeta mot prostitution. Och vi är många. Det finns hopp, och det finns Vi måste bara engagera fler så att de förstår hur viktigt det här är.

Från den avslutande manifestationen på Drottningtorget.

Från den avslutande manifestationen på Drottningtorget.

Be Sociable, Share!