Tredje rundaborssamtalet i Västsverige

29 april var det dags för Vinnovaprojektets avslutande rundabordssamtal i satsningen för en traffickingfri besöksnäring.

Vi hade förmånen att få besök av Kajsa Wahlberg, rapportör i människohandels
frågor, från Rikspolisstyrelsen som delade med sig av sitt arbete och sina erfarenheter. Mycket uppskattat av alla. ” Det är inte bara polisens arbete, utan det ligger på allas ansvar att bekämpa detta ” var något som poängterades.

Även Mats Paulsson, inspektör Polisens Människohandelsgupp i Göteborg fanns på plats och delade med sig av erfarenheter samt gav uppgifter till alla hur och var man tipsar polisen om misstänkta brott.

Rundabordssamtalen fortsatte och genom ett fiktivt evenemang case diskuterades hur man inför och under ett större event i regionen kan arbeta gränsöverskridande för att motverka prostitution och människohandel. Flera förslag diskuterades allt ifrån app där man kan ge tips till kommunikationskampanjer. Genomgående är lyfter samtalen fram att det är viktigt att tydliggöra vår svenska sexköpslag och att det faktiskt är olagligt här att köpa sex i Sverige, vilket är en signal till alla, inte minst turister.  Nedan några tankar från rundabordsmötet.

Det ska vara så enkelt utformat som möjligt. I steg ett handlar det om att information måste ut så att alla kommer till insikt om att problemet finns och berör olika aktörer. I steg två behövs kunskap avseende hur man ska agera och som avslutande del utvärderas insatsen för att se hur kan förbättras till nästa event.”

Alla vi som varit med i denna innovationsprocess bör vara involverade om vi ska genomföra en insats under ett event. Viktigt att finns en drivande och koordinerande aktör i regionen.”