BUSINESS AGAINST TRAFFICKING

Initiativet Business Against trafficking innebär att företag får stöd och kunskap för att integrera traffickingfrågan i det övergripande CSR-arbetet med start 2013.

Sedan dess har det dragits igång flera intressanta initiativ med syfte att öka kunskap och utbyta erfarenheter hur företag kan arbeta mot trafficking. Ett viktigt arbete är för traffickingfri besöksnäring, initialt finansierat av Vinnova, där initiativet Hotels Against Trafficking är en viktig del. Projektet finansierades av Vinnova. Scandic Hotels var projektpart och Göteborg & Co stöd i processen. Alla företag, oavsett branch kan spela en viktig roll i arbetet för att utrota och stoppa den moderna slavhandeln.  Ett viktigt steg är att införa en policy mot sexköp på affärs- och tjänsteresor. Cirka 80 procent av svenskarnas sexköp sker utomlands och en tredjedel sker på tjänsteresan.

Under 2019 driver vi projektet Ett näringsliv fritt från Trafficking som finansieras av Jämställdhetsmyndigheten. I satsningen genomförs en studie bland svenska börsföretag som visar att nästan 80 procent av de tillfrågade företagen saknar riktlinjer kopplade till människohandel för sexuella ändamål och prostitution.

Företagen har därmed inte säkrat att deras tjänster eller produkter nyttjas direkt eller indirekt av aktörer kopplade till människohandel för sexuella ändamål och prostitution. Studien visar även att endast ett av fem bolag har tydliga riktlinjer i sin uppförandekod eller resepolicy om förbud mot sexköp vid tjänsteresor. Däremot ser 75 procent av företagen en risk för sexköp vid tjänsteresan och 10 procent ser risker kopplade till mässor/event.