Andra rundabordsmöte visar på möjligheter

Den 16 mars var det dags för vårt andra rundabordssamtal. Vi var ett 25-tal organisationer från västsvensk besöksnäring som samlades på Hotel Gothia i Göteborg. Idéer som tagits fram på vårt första rundabordsmöte konkretiserades och vidareutvecklades. 

Vi fick också ta del av erfarenheter från Thomas Ahlstrand, vice chefsåklagare, Internationella Åklagarkammaren, Mats Paulsson, inspektör Polisens Människohandelsgrupp i Göteborg och Malin Roux Johannson, grundare och verksamhetsansvarig Realstars.

Exempel på idéer för ett regionalt samverkansarbete som vidareutvecklades var bland annat gemensam västsvensk satsning på kompetensutveckling för besöksnäringen, Fair Sex City märkning, kommunikationskampanj i samband med större event i Göteborg, tipscentral, stöd till organisationer vad avser check-listor och policyarbete m.m. Från konkreta idéer ser vi nu hur det kan arbetas fram en samverkansmodell.

Nästa träff äger rum på Clarion Post Hotel den 29 april då vi tar viktiga steg framåt i vårt arbete.