Aktuellt / CSR – Arkiv

7 mars 2017. DN Debatt: När ska ditt företag ta ställning mot sexköp?

Var femte svensk som köpte sex utomlands gjorde det under en tjänsteresa, enligt forskningsstudien Prostitution i Norden. Om svenska företag vill göra skillnad på internationella kvinnodagen på onsdag i en akut människorättslig fråga så bör de ta aktivt avstånd från prostitution.

Det skulle få enormt positiva effekter, skriver Malin Roux Johansson och Parul Sharma, företrädare för organisationen RealStars som arbetar för att avskaffa sexhandel i Europa. Läs debattartikeln i DN här.

Malin Roux Johansson och Parul Sharma, Ambassadör för RealStars

Publicerat: 2017-03-16 07:57:41

Rundaborsmöte samlar Stockholmsbesöksnäring

Igår den 11 maj genomförde RealStars ett rundabordsmöte inom ”Innovation mot trafficking” som finansieras av Vinnova på Scandic Klara i Stockholm. Ett förtiotal representanter från Stockholms besöksnäring deltog och på plats fanns talare från Länsstyrelsen, Polisen i Falun, RealStars, Svensk Destinationsutveckling och Scandic. Pilotprojektet har genomförts under våren i Västsverige och deltagarna under gårdagen fick ta del av de tankar, idéer, verktyg och den samverkansmodell som vi lagt grunden för i Göteborg. Precis som i Göteborg visade samtalen på att det finns ett stort behov av denna satsning och det framkommer också vikten av att polisen har resurser för att arbeta med frågan om prostitution och människohandel. Under seminariet lyftes flera intressanta aspekter och frågor bland annat: ”Det är viktigt att ha en policy mot trafficking och prostitution som involverar gästen – för gästen kanske ser mer vad som försiggår än personalen?”. ”Gästperspektivet är viktigt, då många av oss strävar efter att vara hållbara resmål och utbilda gäster att ta ansvar för sitt närområde – men hållbarhet handlar inte bara om miljö – utan även socialt ansvarstagande”. ”Viktigt att jobba gränsöverskridande med andra näringar” Men samverkan kan även ske inom hotell. Det är viktigt att de som arbetar i baren även pratar med dem i receptionen – har du koll på vad som händer i rum 342?”

Publicerat: 2015-05-28 09:03:13

Tredje rundaborssamtalet i Västsverige

29 april var det dags för Vinnovaprojektets avslutande rundabordssamtal i satsningen för en traffickingfri besöksnäring. Vi hade förmånen att få besök av Kajsa Wahlberg, rapportör i människohandels frågor, från Rikspolisstyrelsen som delade med sig av sitt arbete och sina erfarenheter. Mycket uppskattat av alla. ” Det är inte bara polisens arbete, utan det ligger på allas ansvar att bekämpa detta ” var något som poängterades. Även Mats Paulsson, inspektör Polisens Människohandelsgupp i Göteborg fanns på plats och delade med sig av erfarenheter samt gav uppgifter till alla hur och var man tipsar polisen om misstänkta brott. Rundabordssamtalen fortsatte och genom ett fiktivt evenemang case diskuterades hur man inför och under ett större event i regionen kan arbeta gränsöverskridande för att motverka prostitution och människohandel. Flera förslag diskuterades allt ifrån app där man kan ge tips till kommunikationskampanjer. Genomgående är lyfter samtalen fram att det är viktigt att tydliggöra vår svenska sexköpslag och att det faktiskt är olagligt här att köpa sex i Sverige, vilket är en signal till alla, inte minst turister.  Nedan några tankar från rundabordsmötet. ”Det ska vara så enkelt utformat som möjligt. I steg ett handlar det om att information måste ut så att alla kommer till insikt om att problemet finns och berör olika aktörer. I steg två behövs kunskap avseende hur man ska agera och som avslutande del utvärderas insatsen för att se hur kan förbättras till nästa event.”Alla vi som varit med i denna innovationsprocess bör vara involverade om vi ska genomföra en insats under ett event. Viktigt att finns en drivande och koordinerande aktör i regionen.”

Publicerat: 2015-05-06 12:35:43

Andra rundabordsmöte visar på möjligheter

Den 16 mars var det dags för vårt andra rundabordssamtal. Vi var ett 25-tal organisationer från västsvensk besöksnäring som samlades på Hotel Gothia i Göteborg. Idéer som tagits fram på vårt första rundabordsmöte konkretiserades och vidareutvecklades.  Vi fick också ta del av erfarenheter från Thomas Ahlstrand, vice chefsåklagare, Internationella Åklagarkammaren, Mats Paulsson, inspektör Polisens Människohandelsgrupp i Göteborg och Malin Roux Johannson, grundare och verksamhetsansvarig Realstars. Exempel på idéer för ett regionalt samverkansarbete som vidareutvecklades var bland annat gemensam västsvensk satsning på kompetensutveckling för besöksnäringen, Fair Sex City märkning, kommunikationskampanj i samband med större event i Göteborg, tipscentral, stöd till organisationer vad avser check-listor och policyarbete m.m. Från konkreta idéer ser vi nu hur det kan arbetas fram en samverkansmodell. Nästa träff äger rum på Clarion Post Hotel den 29 april då vi tar viktiga steg framåt i vårt arbete.

Publicerat: 2015-03-27 10:10:29

Innovation mot trafficking – rapport från första rundabordssamtalet

Under februari månad startade Realstars – med stöd av Vinnova - en förstudie för att främja en traffickingfri besöksnäring i Västsverige. Målet är att besöksnäringen och andra viktiga aktörer utvecklar ett socialt ansvar och arbetar förebyggande mot trafficking. Den 20 februari bjöd vi in till ett första seminarium och rundabordsmöte där Scandic Hotels stod för lokaler och värdskap. Vårt första arrangemang samlade drygt 50 deltagare från skilda verksamheter inom västsvensk besöksnäring. Den första timmen fick besökarna ta del av erfarenheter genom Inger Mattson, hållbarhetsansvarig Scandic Hotels, Tomas Ekberg, chefsanalytiker Västra Götalandsregionen, Mats Paulsson, inspektör Polisens Människohandelsgrupp i Västra Götaland och Malin Roux Johansson, verksamhetsledare och grundare Realstars. Rundabordssamtalen blev starten på processen för att finna gemensam strategi och gränsöverskridande arbete. Samtalen guidades av moderator Henrik Jutbring, Centrum för Turism, och präglads av ett stort engagemang och flera intressanta förslag och erfarenheter fördes fram. Det fanns både drivkraft och nyfikenhet och normer utmanades. Det märktes att det fanns ett uppdämt behov av att mötas över gränserna i denna ”laddade” och många gånger komplexa fråga. Flera infallsvinklar och förslag arbetades fram i grupperna som exempelvis en ”Fair Sex City märkning”, framtagande av västsvensk samverkansmodell, gemensamma kompetensinsatser, framtagande och spridning av metoder och check-listor, västsvensk märkning för besöksnäringen m.m. ”Oerhört värdefullt att samla aktörer från skilda verksamheter, allt från fackliga representanter till politiker, idéburna organisationer, polis och fastighetsägare.” ”Vi har inga policys eller någonting relaterat till de här frågorna” ”Vi reagerar såklart på tips vi får in och tar ställning till det då, men vi har inget förebyggande arbete.” ”På konkret nivå handlar det ofta om styrdokument och policys.” ”Ofta känner man på sig att det handlar om prostitution, en känsla av ”missmatcha” men man vet inte hur man ska agera.” ”Många personer som arbetar med mänskliga rättigheter, MR, men ingen som jobbar specifikt med de här frågorna.” ”Oerhört viktigt att man som medarbetare känner att man har stöd från ledningen för att våga agera och känna sig trygg.”

Publicerat: 2015-02-24 14:24:19

Scandic hotell utbildar sin personal mot prostitution

Scandic hotell har nu bestämt sig för att utbilda hela sin personal i frågor som rör prostitution. Realstars har sedan länge ett etablerat samarbete med hotellkedjan och andra genom projektet Hotels Against Trafficking och tycker att detta är mycket glädjande nyheter. Hotell kan vara en plats för sexköp. Utbildning av personalen är centralt i det förebyggande arbetet. Nu har en utbildningsfilm spelats in i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm, som visar på situationer där misstänkt prostitution/människohandel förekommer, och hur detta kan hanteras. Klipp från utbildningsfilmen ser du i det här klippet från SVT där de rapporterar om initiativet. RealStars har etablerat samarbeten med flera stora hotell och ska fortsätta utveckla detta arbete regionalt under 2015 med andra delar av besöksnäringen.

Publicerat: 2015-02-16 13:16:38

Innovation mot trafficking i Västsverige

Nu startar RealStars – med stöd av Vinnova – ett förstudieprojekt för att främja en traffickingfri besöksnäring. Målet är att besöksnäringen och andra viktiga aktörer utvecklar ett socialt ansvar genom innovation, synliggör, samt profilerar arbetet mot trafficking. Vi är övertygade om att vi kan förebygga och samverka för Västsverige blir en förebild i Sverige genom socialt ansvar i traffickingfrågor. Processen startar med seminarie och rundabordssamtal den 20 februari. Frågor och anmälan, senast den 13 februari till: Malin Roux Johansson, malin@realstas.eu, 070-747 41 87 Åsa Helg, asa.helg@realstars.eu, 070-668 18 84. Se inbjudan här.

Publicerat: 2015-01-23 12:12:26

Sydnytt visar hur hotell tar ställning mot trafficking

Hotellbranschen är särskilt utsatt när det gäller sexköp, nu ska receptionister och annan personal lära sig att upptäcka signalerna. Sydnytt uppmärksammar Hotels Against Trafficking och att flera hotell i Sveriges storstäder har börjat bekämpa trafficking och sexköp. Realstars i samarbete med polis har tagit fram instruktioner för personalen kring vilka tecken de ska leta efter och vad de ska göra vid ett misstänkt sexköp.

Publicerat: 2014-12-19 12:34:47

Hotel Flora först som Fair Sex Hotel

Hotel Flora blir första hotellet med ställningstagandet ”This is a Fair Sex Hotel!”
Hotel Flora har utbildat sin personal i hur man ska agera i situationer vid misstänkt trafficking och prostitution. Märkningen syns tydligt i kommunikation ut till gäster och samarbetspartners om att hotellet inte ser mellan fingrarna om brott mot sexköpslagen skulle förekomma på hotellet.
"Hotellen tar krafttag mot sexköp"

Fria tidningar, 25 juni 2014

"Första Fair Sex-märkta hotellet"
Metro, 17 juni 2014

"Hotel Flora tar täten mot trafficking"
Besöksliv, 13 juni 2014

"Göteborgshotellet får en Fair Sex-stämpel"
GT - Expressen, 11 juni 2014

Publicerat: 2014-08-14 14:17:06

Tele2 har svårt att påverka kunden

Tele2 Sveriges uppförandekod bygger på principerna i FNs Global Compact. Företaget anser att det främst kan påverka anställda, samarbetspartners och leverantörer att följa samma principer. Möjligheten att påverka kunderna är däremot begränsade, eftersom en teleoperatör inte ska ta del av innehållet i kundernas kommunikation. Tele2 samarbetar dock med polisen och Interpol genom att blockera trafik till webbsidor som innehåller barnpornografi.

Publicerat: 2014-03-18 10:24:41