Posts Categorized: Business against trafficking

Ny lag i England – företag hålls ansvariga för slaveri i leverantörskedjan

Företag ska stå till svars för att leverenskedjan hålls fri från slaveri enligt en ny lag i England. Den nya åtgärden ska ingå i ett lagförslag för modernt slaveri som för närvarande ligger hos parlamentet. Åtgärden innebär att de stora företagen varje år offentligt ska kunna redovisa vilka åtgärder de vidtagit för att se till… Läs vidare »

RealStars Malin Roux och Parul Sharma från The Academy for Human Rights in Business diskuterar CSR och arbetet mot sextrafficking

Igår, den 24 okt, anordnade Shenet, i samarbete med BPW – Business Professional Women, ett event i Kungstädgården där RealStars grundare Malin Roux och människorättsjuristen Parul Sharma från The Academy for Human Rights in Business, en del av företagsnätverket CSR Sweden var några av de medverkande. Temat var både företagens CSR arbete och Malin Roux… Läs vidare »

Svenska bolag vill ta ansvar i traffickingfrågor men lite görs

Realstars har gjort en mindre undersökning bland de 20 största (börs)bolagen i Sverige om deras CSR-arbete i traffickingfrågor. Ett nyckelfråga är om det existerar någon specifik policy angående sexköp och trafficking. Samtliga företag som har svarat vid rundringningen stödjer sitt hållbarhetsarbete på initiativ som FN:s Allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, Global Compact samt ILO… Läs vidare »

Regeringens nya handlingsplan mot barnexploatering

I början av mars kom regeringen ut med en ny handlingsplan för skydd av barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. 12 miljoner kronor ska satsas på åtgärder som syftar till att förbättra kunskap, stöd, skydd och uppföljning. Handlingsplanen och de åtgärder som presenteras skall förverkligas under 2014. Barn- och äldreministern Maria Larsson skriver i… Läs vidare »

Beetroot – IT företag som stödjer RealStars

Beetroot Resources är ett svensk IT-resursbolag med sin operativa verksamheten baserad i Ukraina och Moldavien som har valt att stödja Realstars arbete mot trafficking. – Vi är verksamma i två länder som är hårt utsatta som rekryteringsnationer för sexhandel och trafficking och med den närheten till en bister verklighet så känner vi att vi aktivt… Läs vidare »

FÖRETAGS CSR-ENGAGEMANG I TRAFFICKINGFRÅGOR 21/11

Välkommen till ett viktigt seminarie där  trafficking står på företagens agenda! Trafficking räknas numera som den näst största organiserade brottsligheten i världen och drabbar årligen miljontals människor. 76% av all trafficking sker för sexuella ändamål. Frågan är högaktuell även för företag genom globaliseringen och där olika branscher möter utmaningar när trafficking länkar till affärsverksamheten och personalens beteende indirekt eller direkt. Trafficking är… Läs vidare »

Såg Lilja 4-ever och blev starkt tagen

Marknadscheferna, Realstars och Caroline af Ugglas samarbetar mot trafficking. Anders Grönvall: Om sitt stöd till RealStars arbete mot trafficking genom köp av Caroline af Ugglas tavla.     “Jag ville göra något för att stödja arbetet mot trafficking. Såg spelfilmen Lilja 4-ever för några år sedan och blev starkt tagen. Det finns här i Sverige,… Läs vidare »

Business Against Trafficking dyker upp i media

Nu går att läsa om samarbetet för att engagera företag att ta socialt ansvar mot trafficking i GT. Vi är naturligtvis mycket tacksamma för våra partners som gjort projektet möjligt. Caroline af Ugglas, Marknadscheferna, Elanders och A-ramar. Tack! Malin för Realstars

Marknadscheferna, Caroline af Ugglas och Realstars i kampanj mot trafficking

RealStars startar idag upp vårt arbete för att involvera företagen i arbetet mot trafficking som en del av sitt samhällsengagemang. Jag vill beskriva det som ett fantastiskt samverkansprojekt som Marknadscheferna är initiativtagare till genom att som sitt CSR-projekt 2013 stödja arbetet mot trafficking. Kampanjen har två syften; Att sprida kunskap och att samla in pengar… Läs vidare »